Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT431 Medya İşletmeciliği 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Medya işletmeciliği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak, medya işletmeciliği kavramının gazetecilik alanındaki yerini örneklerle kavramak. Günümüzde medya işletmeciliğinin işleyişi ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat Yoloğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeyyat SABUNCUOĞLU (2016). İşletme, Aktüel, Bursa. Orhan BAYTAR (2013). Teorik ve Pratik açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Çizgi Kitabevi, Konya. Michael KUYUCU (2012). Türkiye'de Medya Ekonomisi, Esen Kitap, İstanbul. Erdal DAĞTAŞ (2013). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Anadolu Üni., Ankara. İlgili Makaleler Halil İbrahim GÜRCAN, İpek KUMCUOĞLU (2017). Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 27 , 149 - 164 Kübra Nur DURAN , İrem YENİCELER , (2019), Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı. Yeni Medya Elektronik Dergisi, Cilt 3 , Sayı 3, 200 - 212 Nurhayat YOLOĞLU (2019). Yakınsama (Convergence ) ve Çapraz Medya (Crossmedıa) Stratejisinin Medya Sektöründe Yansımaları,. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER), 7, 1449-1464

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya işletmeciliği alanında meydana gelen gelişmeler, medya işletmelerinin temel özellikleri ve günümüzdeki medya işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunların ele alınması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya Ekonomisi ve işletmeciliğine Giriş AVYS-MedyIsletm.doc
2 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliğinde Kullanılan Kuram ve Modeller AVYS-MedyIsletm.doc
3 Medya İşletmelerinin Yapısal Özellikleri AVYS-MedyIsletm.doc
4 Medya Sektöründe Ürün Ve Üretim Yapısı AVYS-MedyIsletm.doc
5 Medya Sektöründe Üretim Stratejileri AVYS-MedyIsletm.doc
6 Medya Sektöründe Hizmet Stratejileri
7 Ekonomik Koşulların Medya İşletmelerine Etkileri
8 Medya Sektörünün Piyasa Yapısı ve Mülkiyet Yoğunlaşması
9 Ara Sınav
10 Türkiye’de Medya Piyasasının Yapısal Analizi: 1948-1990-2000-
11 Türk Medya Sektöründe Yazılı Basın İşletmeciliği
12 Türk Medya Sektöründe Radyo-Televizyon kuruluşları
13 Türk Medya Sektöründe Yer Alan Medya Grupları ve Sorunlar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232854 Medya ekonomisi kavram ve modellerini tanımlar
2 1232855 Medya Piyasasında ürün ve hizmet stratejilerini açıklar
3 1232856 Türkiye’de tarihsel süreç içinde medya sektörünün mülkiyet yapısını kavrar
4 1232857 Türk Medya Piyasasında yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarını betimler
5 1232858 Medya Sektöründe yer alan medya işletmeleri ve gruplarını tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3
2 4 4 4 3
3 4 4 3 3
4 4 3 4 3
5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek