Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT433 Gazetecilikte Girişimcilik I 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimci bireyde bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2002. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci İş Planı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimci bireyin özellikleri, inovatif düşünce ve üretimi, örnek çalışma incelemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
34 Okuma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtımı ve işlenişi hakkında bilgilendirme.
2 Girişimcilik ve Kavramları
3 Girişimcilik Kültürü
4 Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Boyutu
5 Türkiye’de Girişimcilik
6 Girişimcilik Türleri
7 Girişimcilerin Özellikleri
8 Ara Sınav
9 İşletme ve Türleri
10 İşletme ve Türleri
11 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
12 Yaratıcılık ve Yenilikçilik
13 Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri
14 Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri
15 İş Planı ve Unsurları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232859 Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayar.
2 1232860 Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt eder.
3 1232861 İnovatif düşüncenin özelliklerini öğrenir.
4 1232862 Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4
2 3 3 4
3 3 3 3 4
4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek