Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT424 Yurttaş Gazeteciliği 927003 4 8 4

Dersin Amacı

- İnternet ve sosyal medya ile ortaya çıkan farklı gazetecilik pratiklerini öğrenmek. - Farklı gazetecilik pratiklerinin ayrım kesişim ve ayrım noktalarını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Joyce M. Nip. EXPLORING THE SECOND PHASE OF PUBLIC JOURNALISM. Journalism Studies, 7:2, 212-236. - Dan Gilmor. Where did "Citizen Journalist" come from? citmedia.org. - Tolga Çevikel. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. - Dan Gilmor. We the Media (book) - Kelly Kaufhold vd. Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Haberlerin Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili? folklor/edebiyat, cilt:21, sayı:83, 2015/3. - Bilge Narin. İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 43 / Güz 2016. - Tolga Çevikel. Türkiye’deki İnternet Gazetelerinde Kullanıcı Katılımının İşleyişi ve Sınırlılıkları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 37 / Güz 2013. - Tolga Çevikel. İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları. folklor/edebiyat, cilt:21, sayı:83, 2015/3. - Elif Korap Özel. OKUR YORUMLARINDA ETİK SORUNLAR: GAZETECİLERİN KONUYA YAKLAŞIMI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Yeni iletişim teknolojileri ve medya - İnternet ve sosyal medya - Sosyal medyanın ayırıcı özellikleri - Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin sınıflandırmalar - Kamusal gazetecilik - Etkileşimli gazetecilik - Katılımcı gazetecilik - Yurttaş gazeteciliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 5 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ilişkin genel bilgilendirme
2 Geleneksel medya ve sosyal medya dönemleri
3 Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0
4 Farklı gazetecilik pratikleri
5 Kamusal gazetecilik ve haber örnekleri
6 Etkileşimli gazetecilik ve haber örnekleri
7 Katılımcı gazetecilik ve haber örnekleri
8 Yurttaş gazeteciliği ve haber örnekleri
9 Vize
10 İnternet gazeteciliğinde etik sorunlar Öğrenci sunumları
11 Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin makale kritiği Öğrenci sunumları
12 Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin makale kritiği Öğrenci sunumları
13 Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin makale kritiği Öğrenci sunumları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457099 Sosyal medya, internet ve gazetecilik ilişkisini tartışır.
2 1457100 Geleneksel gazetecilik ve yeni gazetecilik türleri arasındaki farklılıkları tanımlar.
3 1457101 Farklı gazetecilik pratiklerini sınıflandırır.
4 1457102 Farklı gazetecilik pratiklerinin perspektifinden haber metinlerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek