Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT426 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrencilere, insan hakları kavramı, insan hakları evrensel bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, demokrasi, toplum sözleşmesi kavramları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rona Aybay (2010). İnsan Hakları. İstanbul: Pencere Yayınları. Andrew Clapham (2010). İnsan Hakları. Hakan Gür (çev.), Ankara: Dost Kitabevi. Ioanna Kuçuradi, Bülent Peker (der.) (2000). Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Ioanna Kuçuradi (2004). İnsan Haklarına Yönelik Tehditler. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Ioanna Kuçuradi (der.) (2017). Yüzyılımızda İnsan Felsefesi. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Hakları, Temel Haklar, Demokrasi, İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1961 Anayasası ve İnsan Hakları, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin işlenişi ve değerlendirilmesine yönelik bilgi paylaşımı. Anlatım
2 İnsan kavramı ve insan haklarının felsefi temelleri Anlatım
3 Temel hukuk kavramları ve toplum sözleşmesi Anlatım
4 İnsan hakları kavramı (özgürlük kavramı, pozitif-negatif özgürlük kavramları) Anlatım
5 İnsan haklarının tarihsel gelişimi Anlatım
6 İnsan hakları ve demokrasi Anlatım
7 Devlet ve insan hakları Anlatım
8 İnsan Haklarına ilişkin sözleşmeler ve belgeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Anlatım
9 Ara Sınav
10 Türkiye'de İnsan Haklarının gelişimi Anlatım
11 1961 ve 1982 Anayasalarında İnsan Hakları Anlatım
12 Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
13 Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
14 Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
15 Genel Değerlendirme Tartışma, Soru-Cevap
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235474 Temel haklar ve insan hakları kavramlarını tanımlar.
2 1235475 Temel haklar ve insan hakları konularında farkındalık edinir.
3 1235476 Anayasal hakları tanımlar.
4 1235477 Anayasal hakların kullanımına ilişkin farkındalık edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek