Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT428 Medyada Toplumsal Cinsiyet 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar hakkında temel bilgileri vermek ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin, toplumsal cinsiyetin medyadaki temsilini çeşitli örnekler üzerinden çözümlemelerini sağlamaktır. .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika (Çev. C. Soydemir). İstanbul: Ayrıntı. Yavuz, Ş (Ed.). (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri. İstanbul: Heyamola. Erdoğan, İ. (Ed.) (2011). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon. Baştürk, E. ve Erdem, B. N. (2019). Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet. Konya: Literatürk Academia. Çakır, S. (2014). Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi. H. B. Örs. (Ed.). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler(415-475). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. S. Sancar (Ed.). (2011). Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar. İstanbul: Koç Üniversitesi. Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis. Berktay, F. (2015). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis. Altınay, A. G. (Der.). (2016). Vatan, Millet, Kadınlar. İstanbul: İletişim. İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (2016). Kadın ve Bedeni: Dişillik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında. İstanbul: Ayrıntı. Bozok, M. (2009). Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı: Erkekler ve Erkeklik Üzerine İncelemeler. Cogito, 58, 269-284. Atay, T. (2004). Erkeklik En Çok Erkeği Ezer. Toplum ve Bilim, 11-30. Cengiz, K., Tol, U. U. ve Küçükural, Ö. (2004). Hegemonik Erkekliğin Peşinden. Toplum ve Bilim, 101, 50-70. Doğu Batı Dergisi. (2012-2013). Toplumsal Cinsiyet-I, 63. Doğu Batı Dergisi. (2013). Toplumsal Cinsiyet-II, 64.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, hegemonik erkeklik gibi temel kavramların yanı sıra toplumsal cinsiyetin geleneksel ve yeni medyadaki temsillerinin çözümlemesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 13 1 13
12 Takım/Grup Çalışması 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar. Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcalıklar üzerine genel tartışmalar
2 Feminizmin tarihsel gelişimi
3 Türkiye'de feminist hareketlerin gelişimi
4 Kitle iletişim alanında feminist çalışmaların tarihsel gelişimi
5 Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi ve hegemonik erkeklik kavramı
6 Medyada erkeklik temsilleri
7 Eril iktidar ilişkileri ve bedenin sosyo-kültürel inşası
8 Toplumsal cinsiyet perspektifinden medyada beden temsilleri
9 Toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik
10 Medyada toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik temsilleri
11 Kadın, emek, istihdam
12 Medyada kadın istihdamı
13 Dijital medya ve toplumsal cinsiyet
14 Dijital medya ve toplumsal cinsiyet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234862 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farkları açıklar.
2 1234863 Feminizmin ve feminist hareketlerin tarihsel gelişimini açıklar.
3 1234864 Medyanın toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretimindeki rolünü çözümler.
4 1309450 Beden, emek, istihdam, milliyetçilik gibi kavramları toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirir.
5 1309451 Dijital medyayı toplumsal cinsiyet bağlamında çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 2 4 5
3 5 5 4 5
4 5 5 4 3 5
5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek