Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT432 Medya ve Çocuk 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Medya da çocuğun nasıl ve ne biçimde temsil edindiğinin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. GültenArslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yasemin Giritli İnceoğlu ve Nurdan Akıner (eds.) Medya ve Çocuk Rehberi, Konya: Eğitim Kitabebi Yayınları, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

medyada çocuğun önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 9 2 18
34 Okuma 20 2 40
51 Sözlü Sınav 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TV, Çocuk ve Şiddet
2 Çocuk ve Medya
3 Türkiye'de Basın-Yayın Faaliyetlerinde Çocukla İlgili Kuramsal ve Yasal Faaliyet
4 Medyada Muhafazakar Rol Modelleri
5 Kurtlar Vadisi ve Çocuklar
6 Çocuk, TV ve Eğitim
7 Medyada sokak çocukları
8 Ara sınav
9 Medyada Temsil ve Çocuk
10 Çocuk ve Tüketim
11 Çocuk ve reklam
12 Savaş, medya ve çocuk
13 Medyada egemen çocukluk imgesi
14 Medyada egemen çocukluk imgesi
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236248 Medyanın çocukluk üzerindeki etkilerini kavrar.
2 1236249 Medyanın çocuğa seslenirken nasıl bir dil kullandığını öğrenir.
3 1236250 Medyanın çocuk üzerindeki manipülatif özelliğini öğrenir.
4 1236251 Medyada çocuğun nasıl temsil edildiğini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek