Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT434 Kültürlerarası İletişim 927003 4 8 4

Dersin Amacı

- Öğrencilerin kültürlerarası iletişim bilgilerini arttırmak. - Öğrencilerin kültürlerarası iletişim duyarlılıklarını ve yeterliliklerini arttırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Asker Kartarı: Farklılıklarla Yaşamak. Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları. 2001 - Asker Kartarı: Kültür İletişim Farklılık. Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 2014. - Laray M. Barna (1998). Stumbling Blocks in Intercultural Communication. Ed: Milton J. Bennett, Basic Concepts of Intercultural Communication Selected Readings. Yarmouth, Maine: Intercultural Press. - Onur Bekiroğlu ve Şükrü Balcı (2014). Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. - Engin Sarı. Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelimeler, Yaklaşımlar. folklor/edebiyat, 2004/3, sayı: 39. - Nilgün Tutal Cheviron. Küreselleşme İletişim ve Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları. 2006.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Kültürlerarası iletişim kavramı - Kültürlerarası iletişimin tarihi - Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler - Kültürlerarası iletişim kuramları - Kültürlerarası iletişimi önemli kılan gelişmeler - Kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve yeterliliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürlerarası iletişim kavramı ve olgusu Kültürlerarası İletişim 1. Hafta.docx
2 Kültürlerarası iletişimin tarihi Kültürlerarası İletişim 2. Hafta.docx
3 Kültürlerarası iletişimi gerekli kılan gelişmeler Kültürlerarası İletişim 3. Hafta.docx
4 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 4. Hafta.docx
5 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 5. Hafta.docx
6 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 6. Hafta.docx
7 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 7. Hafta.docx
8 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 8. Hafta.docx
9 Vize
10 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 10. Hafta.docx
11 Medya ve çeşitlilik kılavuzu Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu.Gazeteciler Cemiyeti.pdf
12 Öğrenci sunumları Var
13 Öğrenci sunumları Var
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232432 Kültürlerarası iletişim kavramını tanımlar.
2 1232433 Kültürlerarası iletişimin önündeki engelleri sınıflandırır.
3 1232434 Kültürlerarası iletişim kuramlarını açıklar.
4 1232435 Kültürlerarası duyarlılığı ve yeteneği geliştirir.
5 1232436 Kültürlerarası iletişim farklılıklarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4
2 3 5 4
3 3 5 5
4 4 5 4
5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek