Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT436 Gazetecilikte Girişimcilik II 927003 4 8 4

Dersin Amacı

İş planı hazırlama süreçlerinin uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2002. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci İş Planı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş planı ve unsurlarını öğrenme İş planı hazırlama, döküman haline getirme ve sunma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Fikri ve Kaynakları
2 İş Fikri Geliştirme Süreci
3 İş Planı ve Unsurları
4 İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirme
5 İş Planı İçinde Yönetim Süreci
6 İş Planı İçinde Planlama Süreci
7 İş Planı İçinde Finans Planları
8 Ara Sınav
9 İş Planı İçinde Üretim Planları
10 İş Kurma Süreci
11 Atölye Çalışması (İş planı hazırlama 5-6-7-8-9 bölümleri)
12 Atölye Çalışması (İş planı hazırlama 5-6-7-8-9 bölümleri)
13 Atölye Çalışması (İş planı hazırlama 5-6-7-8-9 bölümleri)
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235866 İş planı unsurlarını öğrenir.
2 1235867 İş planı hazırlar.
3 1235868 İş planı ve iş modelini sunar.
4 1235869 İş planlarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 4 3 3 4 5
2 3
3 3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek