Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT436 Gazetecilikte Girişimcilik II 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimci bireyde bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2002. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci İş Planı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimci bireyin özellikleri, inovatif düşünce ve üretimi, örnek çalışma incelemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
34 Okuma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arama Motorları Nasıl Çalışır? GAZETECİLİKTE GİRİŞİMCİLİK HAFTA 1.docx
2 SEO nedir ve neden gereklidir? GAZETECİLİKTE GİRİŞİMCİLİK HAFTA 2.docx
3 SEO Dostu İçerik 1
4 SEO Dostu İçerik 2
5 SEO Dostu İçerik 3
6 SEO Dostu İçerik 4
7 Ara Sınav
8 Site İçi SEO
9 Site Dışı SEO
10 Google Araçları ve Google’a Göre SEO 1
11 Google Araçları ve Google’a Göre SEO 2
12 Google Araçları ve Google’a Göre SEO 3
13 Google Trends Gazetecilik İlişkisi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341630 Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayar.
2 1341631 Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt eder.
3 1341632 İnovatif düşüncenin özelliklerini öğrenir.
4 1341633 Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4
2 3 3 4
3 3 3 3 4
4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek