Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ISG438 İşaret Dili 927003 4 8 4

Dersin Amacı

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret Dili Türkçe Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret Dili

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 20 2 40
14 Gözlem 5 2 10
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hafta Türk İşaret Dili, işaret dilinin genel özellikleri, Türk İşaret dili Alfabesi
2 Aile,Vücudumuz,Sağlık
3 Fiiller,Sıfatlar
4 Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar
5 Duygular, Zaman
6 Taşıtlar, Trafik ve Renkler
7 Okul ve Eğitim
8 Ara sınav
9 Giyecekler ve Yiyecekler
10 Ev Eşyaları, Meslekler
11 Bitkiler ve Hayvanlar
12 Spor, coğrafi terimler
13 İsimler, Deyimler
14 İller
15 Ülkeler
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236432 İşaret dilini aktif kullanır.
2 1236433 İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 1236434 İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
4 1236435 Kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
5 1236436 İşaret dili kullanarak işitme engelli bireylerle iletişim kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek