Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS408 TV'de Program Yapımı 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Derste televizyon programı hazırlama süreci, amaçlar, teknik ve uygulama ile ilgili bilgiler, televizyon programı yapım aşamasında görevlendirmelerin nedenleri, görev alanların sorumlulukları, ön yapım, yapım ve yapım sonrası stratejilerin öğretilmesi amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Televizyon Program Yapımcılığı, Colin Hart, İstanbul, Es Yayınları, 2007. Gürol Gökçe, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbul, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında çekim tekniklerinin anlatılması, çekim sırasında kullanılan araçların kullanımının gösterilmesi ve uygulamalı olarak çekimlerin yapılması ile video uygulamaları kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stüdyo ve aktüel teknik ekipmanların kullanımı genel giriş
2 Uygulamalı olarak yapılacak tv program öneri formlarının oluşturulması
3 Belirlenen tv programı önerilerinin değerlendirilmesi ve projelerin onaylanması, çalışma ekiplerinin oluşturulması
4 Yapım Öncesi hazırlıklar
5 Stüdyo teknik ekipmanlarının kullanımının öğrenilmesi
6 Rejide yer alan teknik ekipmanların kullanımının öğrenilmesi
7 Aktüel ve stüdyo çekimleri teknik aletlerle çalışma
8 Vize Haftası
9 Aktüel ve stüdyo çekimleri için deneme programlar yapımı
10 Öğrencilerin projeleri kapsamında stüdyoda dekor oluşturma ve kamera kurma çalışmaları
11 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
12 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
13 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
14 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
15 Genel bir program çekim projesi çalışma
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289040 Program çekimi yapma alanındaki temel tanım ve kavramları tanımlar.
2 1289041 Televizyon Programı yapmada kullanılan bilgi alanını kullanır.
3 1289042 Proje hazırlarken ölçer ve değerlendirir.
4 1289043 Program üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları yürütür.
5 1289044 Televizyon program yapım sürecinde üstlenmiş olduğu görev dağılımına göre çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3 2 3
4 3 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek