Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT422 Basının Güncel Sorunları 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, iletişim tarihinden yola çıkarak 1980 sonrası medyanın sahiplik yapısı, örgütsüzleştirme, köşe yazarlığının yükselişi, İstihdam sorunu/daralan iş alanı, alternatif medyanın yükselişi, yurttaş gazeteciliği, yalan haber medyada kadın sorunları, cinsiyetçilik, medyada şiddet, editöryal bağımsızlık, ajans ve bülten haberciliği, dağıtımda tekelleşme gibi sorunlara odaklanarak öğrencilere eleştirel bir perspektif kazandırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Türkiye'de Gazete Dağıtımının Gelişimi, Öğr. Gör. Mürsel Kan, Medya Ekonomisi dersi sunumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019 * Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000 Erdal Dağdaş, Türkiyede magazin basını: magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi, İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2006. * Dr. Öğr. Üyesi Barış BULUNMAZ, Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme Sorunu, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü. * Türkiye'de Toplumsal Alanda Yaşanan Muhafazakârlaşma Sürecinin Magazin Gazeteciliği Performansına Etkileri, Mürsel Kan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi 2019 * İnternet kaynakları, ders sunumları, sektör deneyimleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 14 2 28
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 6 2 12
16 Alan Gezisi 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı
2 Basından medyaya geçiş: 1980’lerden itibaren iletişim sistemlerinin düzenlenmesinde yaşanan yapısal dönüşümler ve Türkiye.
3 Medyada emek gücünün yeniden yapılandırılması ve sendikasızlaştırma.
4 Köşe yazarlığının yükselişi
5 İstihdam sorunu/daralan iş alanı.
6 Alternatif medya
7 Yalan haber
8 Medyada kadın sorunları
9 Ara sınav haftası
10 Medyada şiddet
11 Editöryal bağımsızlık /Otosansür
12 Bülten haberciliği
13 Ajans haberciliğinin yükselişi.
14 Dağıtımda tekelleşme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291322 Medya sektöründe ulusal ve uluslararası gelişmeleri kendi bağlamında yorumlar.
2 1291323 Basına ilişkin yasal düzenlemelerin niteliğini ayırt eder.
3 1291324 Medyada emek gücünün yeniden düzenlenmesinden sonra yaşanan sorunları analiz eder.
4 1291325 Medya çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini tanır.
5 1291326 Medyada ayrımcılığa yol açan stratejileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek