Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT422 Basının Güncel Sorunları 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, iletişim tarihinden yola çıkarak 1980 sonrası medyanın sahiplik yapısı, örgütsüzleştirme, köşe yazarlığının yükselişi, İstihdam sorunu/daralan iş alanı, alternatif medyanın yükselişi, yurttaş gazeteciliği, yalan haber medyada kadın sorunları, cinsiyetçilik, medyada şiddet, editöryal bağımsızlık, ajans ve bülten haberciliği, dağıtımda tekelleşme gibi sorunlara odaklanarak öğrencilere eleştirel bir perspektif kazandırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Türkiye'de Gazete Dağıtımının Gelişimi, Öğr. Gör. Mürsel Kan, Medya Ekonomisi dersi sunumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019 * Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000 Erdal Dağdaş, Türkiyede magazin basını: magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi, İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2006. * Dr. Öğr. Üyesi Barış BULUNMAZ, Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme Sorunu, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü. * Türkiye'de Toplumsal Alanda Yaşanan Muhafazakârlaşma Sürecinin Magazin Gazeteciliği Performansına Etkileri, Mürsel Kan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi 2019 * İnternet kaynakları, ders sunumları, sektör deneyimleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 14 2 28
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 6 2 12
16 Alan Gezisi 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı 1_Medyanın Güncel Sorunları-1. Hafta.pdf
2 Basından medyaya geçiş: 1980’lerden itibaren iletişim sistemlerinin düzenlenmesinde yaşanan yapısal dönüşümler ve Türkiye. 2_Medyanın Guncel Sorunları-2. Hafta_basından medyaya donuşüm.pdf
3 Medyada emek gücünün yeniden yapılandırılması ve sendikasızlaştırma. 4_Medyanın Guncel Sorunları-4.hafta_kose yazarlığı.pdf
4 Köşe yazarlığının yükselişi 4_Medyanın Guncel Sorunları-4.hafta_kose yazarlığı.pdf
5 İstihdam sorunu/daralan iş alanı. Yazılı Medya İstatistkleri 25072019_Tablolar.xls
7_1Kadın Gazeteciler _sunum-slaytc4b1.pdf
6 Alternatif medya 6_Medyaninn Guncel Sorunları-Sendikasızlaşma_6.hafta.pdf
7 Yalan haber 7_1Kadın Gazeteciler _sunum-slaytc4b1.pdf
11_1_Mürsel Kan_Yalan Haberle Mücadele_Sunum.pptx
8 Medyada kadın sorunları 7_1Kadın Gazeteciler _sunum-slaytc4b1.pdf
9 Ara sınav haftası
10 Medyada şiddet 11_Medyanın Guncel Sorunları-Sosyal Medyada içeriği Doğrulama.pptx
11 Editöryal bağımsızlık /Otosansür 8_Medyanın Guncel Sorunları -Yurttaş gazeteciliği_8.Hafta.pptx
12 Bülten haberciliği 12_Yeni Medya, Kamusal Alan ve Demokrasi.pptx
13 Ajans haberciliğinin yükselişi. 13_Medyanın Guncel Sorunları-Medya İçeriklerine Dair Sorunlar.pptx
14 Dağıtımda tekelleşme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510135 Medya sektöründe ulusal ve uluslararası gelişmeleri kendi bağlamında yorumlar.
2 1510136 Basına ilişkin yasal düzenlemelerin niteliğini ayırt eder.
3 1510137 Medyada emek gücünün yeniden düzenlenmesinden sonra yaşanan sorunları analiz eder.
4 1510138 Medya çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini tanır.
5 1510139 Medyada ayrımcılığa yol açan stratejileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek