Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT438 Göstergebilim 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Göstergebilim kavramı, bu kavramın tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca ışığın fiziksel özellikleri ve ışığın görüntülerde anlam yaratma özelliği, göz, retina ve beynin ilişkisi, temel görsel iletişim elemanları, görsel iletişimin duyusal ve algısal teorileri, medyada yer alan görüntüleri kişisel, teknik, tarihsel, kültürel, etik ve eleştirel olmak üzere farklı bakış açılarından okuyabilme konularında temel bilgiler verilecektir. Göstergebilimsel kurama katkı sağlayan düşünürler, göstergebilimin temelleri ve tarihsel gelişim sürecinin aktarılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göstergebilimin ABC’si, Mehmet Rifat, Say Yayınları, İstanbul, 2009. Powerpoint sunuları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göstergebilimin tanımı, tarihçesi, türleri, alt dalları Göstergebilim okulları (Kopenhag Okulu, Moskova Okulu, Prag Okulu, Paris Okulu) Peirce ve Saussure’den sonraki ilk göstergebilimciler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 30 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
6 Uygulama/Pratik 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
34 Okuma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göstergebilim Kavramı gzt 438_göstergebilim_ders_1.pptx
2 Göstergebilimin Tarihçesi gzt 438_göstergebilim_ders_2.pptx
3 Göstergeler Kuramının Kaynakları gzt 438_göstergebilim_ders_3.pptx
4 Çağdaş Göstergebilim Kuramının Öncüleri: Peirce ve Saussere gzt 438_göstergebilim_ders_4.pptx
5 Çağdaş Göstergebilim Kuramının Öncüleri: Peirce ve Saussere gzt 438_göstergebilim_ders_5.pptx
6 Metin Okumaları
7 Metin Okumaları
8 Yazınbilim ve Anlatı Çözümleme Çalışmaları
9 Ara Sınav
10 1960'lı Yıllardan Başlayarak Gelişen Göstergebilimsel Çalışmalar
11 Metin Eleştirisini Etkileyen İki Göstergebilimsel Model: Eyleyenler Modeli/ İşlevler Modeli
12 Temel Yapı Çözümlemesinde Başvurulan Göstergebilimsel Dörtgen Modeli
13 Metin Okumaları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289063 Gösterge ve anlam ilişkisini kavrar.
2 1289064 Göstergeleri çözümleyerek mesaja ulaşır.
3 1289065 Göstergebilimin kuramsal içeriğini öğrenir.
4 1289066 Dil ve göstergenin anlamsal boyutunu kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 1
3 4 3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek