Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS404 Halkla İlişkilerde Kampanya Yönetimi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Siyasal kampanya yönetiminin gelişim seyri, türleri ve aktörlerin konumları hakkında bilgi aktarmak ve bu bilgiler ışığında siyasal kampanya yönetim sürecine ilişkin uygulamalar yaptırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aysel Aziz (2017). Siyasal İletişim. 7. Baskı, Ankara: Nobel. Fatih Keskin (2016). Politik Kampanya Teorik ve Pratik. Ankara: Siyasal Kitabevi. Ebru Belkıs Kamanlıoğlu ve Aylin Göztaş (2010). Politik Gündem Odağında Halkla İlişkiler ve Gündem Oluşturma. Ankara: Nobel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Kampanya kavramı, kampanya yönetimi, siyasal kampanya kavramı, geleneksel siyasal kampanyalar, katılımcı kampanyalar, siyasal iletişim, siyasal halkla ilişkiler, siyasal reklamcılık, gündem belirleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 27 27
21 Rapor Sunma 1 3 3
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, akış ve beklentiler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
2 Kampanya, kampanya türleri (seçim, gündem koyma, bilgilendirme, imaj, oy kampanyaları) ve kampanya yönetimi
3 Siyasal iletişim içinden siyasal kampanyalar, Siyasal kampanya sahipleri: Siyasal partiler, adaylar, iktidar ve yönetim organları, çıkar grupları, sendikalar, yeni toplumsal hareketler.
4 Siyasal kampanyaların dünyada ve Türkiyede gelişimi ve kurumsallaşması
5 Siyasetin medyatikleşmesi ve seçim kampanyaları
6 Modern seçim kampanyaların özelliği ve seçimlerin amerikanvarileşmesi
7 1980 sonrası kampanyalar ve kampanya örnekleri
8 Ara Sınav
9 Gündem Belirleme Hedefleme/Hedef Tespiti Sunumlar
10 Mesaj Çerçeveleme Sunumlar
11 Siyasal Pazarlama Siyasal Reklamcılık Sunumlar
12 Haber Yönetimi Sosyal Medya Yönetimi Sunumlar
13 Temalaştırma/Sahneleme İmaj/Kişiselleştirme Sunumlar
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289035 Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar.
2 1289036 ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler.
3 1289037 Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar.
4 1289038 Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.
5 1289039 Türkiye’deki siyasal kampanyaların modern veya post-modern özelliklerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 4
3 2
4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek