Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT206 Sayfa Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Gazete, dergi, katalog ve kitap gibi sayfa temelli editöryal ürünlerin tasarımlarının nasıl yapıldığı, gazete ve dergilerde kullanılan tasarım elemanlarının özellikleri, çok parçalı tasarımlarda sayfa planı gibi bilgilerin aktarılması. Piyasada çokça kullanılan popüler sayfa tasarım programı Adobe InDesign yazılımı ile gazete, dergi vb. ürünlerin tasarımı konusunda uygulamalar yaparak, öğrencilerin sayfa tasarımı becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Grafik Tasarımın Temelleri, Grafik tasarımda Sayfa Düzeni, Gavin Ambrose, Paul Harris, Literatür yayınları • Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Filiz Tiryakioğlu, Detay Yayıncılık • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Grafik Ve Fotoğraf, Dergi Sayfası Hazırlama, Ankara, 2013 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Grafik Ve Fotoğraf, Gazete Sayfası Hazırlama 1,2, Ankara, 2013 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin güçlendirilmesi Projesi) Gazetecilik Alanı, Mizanpaj Taslağı, Ankara, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gazete ve dergi tasarımında sayfa düzenleme. Sayfa tasarımını belirleyen temel etkenler. Sayfa yapısı. Gazete ve dergi tasarımında kullanılan sayfa unsurları. Metinlerin düzenlenmesi. Haberde kullanılan metin türleri. Görsel malzemelerin kullanımı ve düzenlenmesi. Gazete ve dergi mizanpajında dikkat edilecek hususlar. İnDesign yazılımın öğrenilmesi. İnDesign programı ile gazete ve dergi tasarım uygulamaları yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 14 2 28
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Adobe InDesign’a Giriş • Adobe InDesign Çalışma Alanını (Arayüz) Tanıma - Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler - Menüler ve klavye kısayollarını özelleştirme - Araç kutusu - Çalışma alanını görüntüleme - Tercihleri ayarlama Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması
2 • InDesign’da Mizanpaj (Sayfa Tasarımı) - InDesign’da yeni bir belge oluşturma - Cetveller ve ölçü birimleri - Izgaralar - Cetvel kılavuzları - Sayfalar ve formalar - Kalıp sayfalar - Katmanlar - Çerçeve ve sayfaların mizanpajını oluşturma - Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma - Metin değişkenleri • Masaüstü Yayıncılık ve Grid - Gridin önemi - Diğer sanat-tasarım dallarında oransallık ve grid - Gündelik yaşamda oransallık - Gridin kullanımı - Gridin sayfa tasarımına dönüşümü • Sayfa Tasarım Süreçleri - Araştırma, durum tespiti ve kararların verilmesi - Ön taslaklar - Sunum taslakları - Orijinal hazırlanması - Baskı ve çoğaltım aşamaları • Sayfa Tasarımında Görseller, Yazı ve Grafikler - Yazının kullanımı - Görseller Gazete tasarımı - sunum 1.pptx
3 • InDesign’da Belgelerle Çalışmak - Dosya ve şablonlarla çalışmak - Belgeleri kaydetme - QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme - Belgeleri dışa aktarma • InDesign’da Metin Oluşturma - Metin ve metin çerçeveleri oluşturma - Metin akıtma, makaleler, bağlı öyküler - Metin düzenleme - Metin Bul/Değiştir - Glifler ve özel karakterler - Yazım denetimi ve dil sözlükleri - Dipnotlar - Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme - InDesign’da düzenleme notları ekleme Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması
4 • InDesign’da Stiller - Paragraf ve karakter stilleri - Gömme ve iç içe sitiller - Nesne stilleri - Stillerle çalışma • Metin ve Nesneleri Birleştirme - Bağlantılı nesneler - Nesnelerin çevresine metin sarma - Yola yazım oluşturma - Resim yazıları • Tipografi - Metin biçimlendirme - Fontları kullanma - Satır ve karakter aralığı - Karakterleri ve paragrafları biçimlendirme - Metin hizalama - Sekmeler ve girintiler - Madde işaretleri ve numaralandırma - Metin kompozisyonu Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması
5 • InDesign’da Tablolarla Çalışmak - Tabloları oluşturma - Tabloları seçme ve düzenleme - Tabloları biçimlendirme - Tablo komutları ve dolguları - Tablo ve hücre stilleri • Uzun Belge Özellikleri - Kitap dosyaları oluşturma - İçindekiler menüsünü oluşturma - Dizin oluşturma - İşaretleyicilerle çalışma • Çizim Oluşturma - Yolları ve şekilleri anlama - Çizgi ve şekil araçlarıyla çizme - Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama - Köşe görünümünü değiştirme - Bileşik yollar ve şekiller • Grafikler - Grafik formatlarını anlama - Diğer uygulamalardan dosyaları içe aktarma - Grafikleri yerleştirme - Grafik bağlarını yönetme - Grafikleri ve metni yeniden kullanma Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması
6 • Çerçeveler ve Nesneler - Nesneleri seçme - Nesneleri dönüştürme - Nesneleri hizalama ve dağıtma - Nesneleri gruplama, kilitleme ve çoğaltma - Çerçevelerle ve nesnelerle çalışma - Kırpma yolları • Saydamlık Efektleri - Saydamlık efektleri ekleme - Renkleri karıştırma - Saydam resimleri düzleştirme • Renk - Spot ve proses renklerini anlama - Renk uygulama - Renk örnekleriyle çalışma - Renk tonları - Degradeler - Karışık mürekkep - İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma • Bindirme Rengi - Belgeleri ve kitapları bindirme - Bindirme hazır ayarları - Bindirme için mürekkep seçeneklerini ayarlama
7 • Taşınabilir Belge Formatı PDF (Portable Document Format) - Adobe PDF’ye dışa aktarma - Adobe PDF seçenekleri - PDF’lerin servis sağlayıcılar için hazırlama - PDF’leri yapılandırma • Etkileşimli Belgeler - Flash için etkileşimli web belgeleri - Dinamik PDF belgeleri - Yer imleri - Köprüler - Çapraz referanslar - Filmler ve sesler - Animasyon - Sayfa geçişleri - Düğmeler - Digital Publishing Suite genel bakış • Genişletilebilir İşaretleme Dili XML (Extensible Markup Language) - XML ile çalışma - XML ile aktarma - XML için içeriği etiketleme - Belgeleri XML için yapılandırma - XML’yi dışa aktarma
8 • Renk Ayrımları - Renk ayrımlarını yazdırmaya hazırlama - Üst baskı - Mürekkepler, renk ayrımları ve tram frekansı • Otomasyon - Komut dosyaları - Eklentiler - Veri birleştirme • Adobe InCopy ve InDesign arasında içerik paylaşma - Temel yönetilen dosya iş akışını anlama - İçerik paylaşma - Atama paketleri - Yönetilen dosyalarla çalışma - İş akışınızı ayarlama • Adobe InDesign Kısayolları Tuşları
9 Vize Sınavı
10 Afiş / İlan tasarımı uygulaması
11 Gazete Tasarım uygulaması Gazete tasarımı - sunum 1.pptx
12 Gazete Tasarımı uygulaması Gazete tasarımı - sunum 2.pptx
13 Dergi Tasarımı uygulaması dergi tasarımı.pptx
14 Katalog Tasarımı uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212364 Gazete ve Dergi üretiminde tasarım sürecini ve tasarımın önemini anlar
2 1212366 Yayıncılık sektöründe yaygın olarak kullanılan İndesign yazılımını öğrenir.
3 1212392 Gazete ve dergi gibi ürünleri tasarlama becerilerini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 2 5 3 2 2 5 3
2 5 2 3 2 5 3 2 2 5 3
3 5 2 3 2 5 3 2 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek