Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT305 Yeni Medya, Yeni Kimlikler 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilere, yeni medya kavramının tanımı, temel özellikleri ve çeşitli etkileri hakkında teorik bilgi verilerek, yeni medyanın küresel ve yerel etkilerini idrak etmesi ve bunlarla ilgili sorunlara çözüm önerileri üretmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lister, Dovey, Giddings. Grant, Kelly (2009). New Media A Critical Introduction. Routledge. Bolter, J. D., Grusin R. (1999). Remediation: Understanding New Media. MIT Press. David Morley & Kevin Robins (2011). Kimlik Mekanları. Emrehan Zeybekoğlu (Çev.), 2. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Zygmunt Bauman & David Lyon (2013). Akışkan Gözetim. Elçin Yılmaz (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Mutlu Binark (der.) (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Hakan Tanıttıran (haz.) (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı: Facebook. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Manuel Castells (2013). İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Ebru Kılıç (çev.), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Tuğrul Çomu (haz.) (2010). Yeni Medyada Nefret Söylemi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Medya; Geleneksel Medya-Yeni Medya Ayrımı; Temel Özellikleri; Küreselleşme ve Yeni Medya; Siber Kültür ve Siber Kimlikler; Gözetim , Denetim Toplumları; Teşhir Kültürü; Çevrimiçi Oyun Kültürü ve Kimlikler; Sosyal Ağlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin işlenişine ilişkin bilgi paylaşımı Anlatım
2 Yeni Medya Tanımı ve Temel Özellikleri Anlatım HAFTA 2.pptx
3 Geleneksel Medya Yeni Medya Ayrımı Anlatım HAFTA 3.pptx
4 Küreselleşme ve Yeni Medya Anlatım HAFTA 4.pptx
5 Siber Kültür Anlatım HAFTA 5.pptx
6 Çevrimiçi Kimlikler ve Oyun Kültürü Anlatım HAFTA 2.pptx
7 Sosyal Ağlar, Teşhir Kültürü ve Kimlik Anlatım HAFTA 3.pptx
8 Kültür Emperyalizmi ve Yeni Medya Anlatım HAFTA 4.pptx
9 ARA SINAV
10 Yeni Medyada Denetim ve Gözetim Anlatım HAFTA 4.pptx
11 Yeni Medya ve Etik Yaklaşımlar Anlatım HAFTA 5.pptx
12 Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya Anlatım HAFTA 12.pptx
13 Yeni Medya ve Nefret Söylemi Anlatım HAFTA 12.pptx
14 Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet Anlatım HAFTA 12.pptx
15 Yeni Medyanın Geleceği Soru-Cevap, Tartışma HAFTA 12.pptx
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234712 Yeni Medya kavramı ve temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1234713 Geleneksel Medya ve Yeni Medya ayrımını yapar.
3 1234714 Yeni Medyanın sosyo-politik ve kültürel etkilerini öğrenir.
4 1234715 Yeni medya literatürüne ilişkin disiplinlerarası bakış açısı kazanır ve alana ilişkin sorunlara çözüm önerileri üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 2 5 1 5
3 5 5
4 5 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek