Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT409 Medya Okuryazarlığı 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin medya metinlerini eleştirel bir gözle ve yöntemli bir şekilde çözümlemelerini ve böylece medya ürünlerinin aktif okuyucuları olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat Yoloğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. Türkoğlu, N. ve Şimşek, M. C. (2016). Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Pales Yayınları. Binark, M. ve Bek, M. G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, medya okuryazarlığının kavramsal ve tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı çalışmaları, medya metinlerinin üretim ve tüketim süreci, medyada temsil sorunu ve türleri gibi konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya Okuryazarlığına Giriş Avys-M.OkrYazrlk.pptx
2 Medya Eğitimi Avys-M.OkrYazrlk.pptx
3 Medya Okuryazarlığının Tarihsel Süreci Avys-M.OkrYazrlk.pptx
4 Medya Okuryazarlığı Kuramları Avys-M.OkrYazrlk.pptx
5 Aufderheide’nin Medya Eğitim İlkeleri Avys-M.OkrYazrlk.pptx
6 Medya Okuryazarlığı Becerileri
7 Medya Okuryazarlığı Becerileri
8 Medya Okuryazarlığı Becerileri: Makale İncelemesi
9 Ara Sınavı
10 Medya Okuryazarlığı Becerileri: Makale İncelemesi
11 Medya Okuryazarlığı Becerileri: Makale İncelemesi
12 Dijital medya okuryazarlığı
13 Dijital medya okuryazarlığı: Örnek vaka incelemeleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239051 Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar.
2 1239052 Dünya'daki ve Türkiye'deki medya okuryazarlığının gelişim sürecini tarihsel bağlamda anlatır.
3 1239053 Medya metinlerinin üretim ve tüketim süreçlerini tarif eder.
4 1239054 Medya mesajlarını çözümlemenin önemini kavrar.
5 1239055 Medyada temsil sorunlarını farklı medya metinleri üzerinden analiz ederek tartışır.
6 1239061 Medya metinlerinin toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel süreçlerle bağlantısını irdeler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 3 5 5
4 4 4 4 3 5
5 4 4 5 5 5 5 5 3 5
6 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek