Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT306 Söylem Analizi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üyesi Nurhayat YOLOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K. Marx & F. Engels (1999). Alman İdeolojisi, Sevim Belli (Çev.), İstanbul: Sol Yayınları. M. Foucault (1999). Bilginin Arkeolojisi, Veli Urhan (Çev.), İstanbul: Birey Yayıncılık. M. Foucault (2014). Sonsuza Giden Dil. 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. M. Foucault (2015). Kelimeler ve Şeyler. 2. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi. Ernesto Laclau (2015). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme. 4. Baskı, İstanbul: Birikim Yayınları. E. Laclau & C. Mouffe (2015). Hegemonya ve Sosyalist Strateji. 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. Sözen, Edibe (1999). Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite. İstanbul: Paradigma Yayınları Kolektif (2015). Söylem ve İdeoloji. 2. Baskı, Ankara: Su Yayınları. Kolektif (2005). Medya İktidar ideoloji. Mehmet Küçük (der.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Kolektif (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ümit Atabek & Gülseren Şennur Atabek (der.), Ankara: Siyasal Yayınevi. Nuri Bilgin (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi. Ömer Özer (2011). Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Ankara: Literatürk Academia. Sibel Arkonaç (2012). Söylem Çalışmaları, Ankara: Nobel Yayıncılık. Sibel Arkonaç (2016). Söylem Araştırmaları, Hiperlink Yayınları. Söylem Üstüne Söylem. 3. Baskı, Doğu Batı Dergisi, Yıl: 3, Sayı 9, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Söylem, İdeoloji, hegemonya (Marx, Gramsci, Althusser), Söylemin Düzeni (M. Foucault), Söylem-ideoloji ilişkisi, Söylem türleri, eleştirel söylem analizi (van Dijk, N. Fairclough, Wodak)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 1 5
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
34 Okuma 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Giriş, dersin kapsamı, içeriği ve işlenişiyle ilgili genel bilgi verilmesi Anlatım AVYS- Söylem Analizi.pptx
2 2. Söylem üzerine yapılan tanımlamalar ve tartışmalar I (İdeoloji-hegemonya-söylem/Marx & Engels, Gramsci, Althusser) Anlatım
3 3. Söylem üzerine yapılan tanımlamalar ve tartışmalar II (söylem düzeni/M. Foucualt) Anlatım
4 4. Söylem üzerine yapılan tanımlamalar ve tartışmalar III (söylem kuramı/E. Laclau & C. Mouffe) Anlatım
5 5. Söylem-ideoloji ilişkisi ve haberlerde söylemin nasıl kurulduğuna ilişkin yaklaşımlar I (T. Van Dijk) Anlatım
6 6. Söylem-ideoloji ilişkisi ve haberlerde söylemin nasıl kurulduğuna ilişkin yaklaşımlar II (N. Fairclough) Anlatım
7 7. Söylem Türleri (Haber söylemi, gündelik söylem, spor söylemi, magazin söylemi vs.) Anlatım
8 8. Söylem analizine ilişkin örnek olay ve uygulamalar (Makro ve mikro yapı analizi) Anlatım
9 Ara Sınav
10 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
11 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
12 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
13 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
14 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
15 Genel Değerlendirme Tartışma, Soru-Cevap
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235605 Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1235606 Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir.
3 1235607 Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu öğrenir.
4 1235608 Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir.
5 1235609 Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 4 5 5 5
4 5 5 5
5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek