Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT312 Kamuoyu ve Medya 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin kamuoyu ve medya arasındaki ilişkilerin teorik arka planını ve pratiklerini yansımalarını temel hatlarıyla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurettin Güz (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayınları. Arsev Bektaş (2000). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayınları Hülya Tufan (ed.) (1995). Kamuoyu Kimin Oyu? İstanbul: Kesit Yayıncılık. Nejdet Atabek ve Erdal Dağtaş (1998). Kamuoyu ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Erkan Yüksel (2007). “Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007/1. Michael Milburn. Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Ankara: İmge Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini; kamuoyu kavramı, kamuoyunun oluşumu, kamuoyu araştırmalarının tanımı ve gelişimi, kamuoyu araştırmalarının önemi, türleri, seçmenler ve politikacılar üzerindeki etkileri, medya ve kamuoyu arasındaki ilişkiler, medyanın kamuoyu oluşturma fonksiyonu ve gündem belirleme gücü gibi konular oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 2 14
12 Takım/Grup Çalışması 7 2 14
21 Rapor Sunma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamuoyu ve Medya dersinin genel çerçevesine ilişkin bilgilendirme Yok Yok
2 Kamuoyu Kavramı: Kamu Unsuru, Oy Unsuru ve Süreç Unsuru. Yok Yok Kamuoyu ve Medya 2. Hafta.docx
3 Kamuoyunun Oluşumu Kamuoyu Oluşturan Faktörler, Kamuoyunun Önemi. Yok Yok Kamuoyu ve Medya 3. Hafta.docx
4 Kamuoyu Araştırmalarının Tanımı ve İşlevleri Yok Yok Kamuoyu ve Medya 4. Hafta.docx
5 Medya Sektöründen Davetli Konuklar ile Deneyim Paylaşımı Yok Yok Erkan Yüksel.Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme.pdf
6 Kamuoyu Araştırmalarının Seçmenler ve Politikacılar Üzerindeki Etkileri Yok Yok Kamuoyu ve Medya 6. Hafta.docx
7 Medya Sektöründen Konuklar ile Deneyim Paylaşımı Yok Yok
8 Medyada Kamuoyu Araştırmalarının Kullanımı; Medya Sektöründe Mülkiyet ve Kontrol Yok Yok Kamuoyu ve Medya 8. Hafta.docx
9 Vize Haftası Yok Yok
10 Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme arasındaki farklar ve kesişme noktaları; Propaganda, Kamuoyu ve Medya Yok Yok Kamuoyu ve Medya 10. Hafta.docx
11 Medya Sektöründen Konuklar ile Deneyim Paylaşımı Yok
12 Medya, siyaset ve kamuoyu ilişkilerinin görünümleri Var - Öğrenci Sunumları Yok Kamuoyu ve Medya 12. Hafta.docx
13 Medya, siyaset ve kamuoyu ilişkilerinin görünümleri Var - Öğrenci Sunumları Yok Kamuoyu ve Medya 13. Hafta.docx
14 Final Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214244 Kamuoyu kavramını ve unsurlarını tanımlayabilir.
2 1214263 Kamuoyunun oluşum sürecini açıklayabilir.
3 1214321 Kamuoyu araştırmalarının seçmenler üzerindeki etkilerini sıralayabilir.
4 1214326 Medya ve kamuoyu arasındaki ilişkileri analiz edebilir.
5 1214327 Medyanın kamuoyu oluşturma fonksiyonu ve gündem belirleme gücünü açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 3 4 3
3 3 3 4
4 4 3 3 4
5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek