Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT403 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kitle iletişimde ifade ve haberleşme özgürlüğünün tarihsel yapısı, yazılı, görsel ve işitsel basın, internet, reklam alanlarındaki hukuki düzenlemeler, medya ve iletişimle ilgili düzenlemeleri yürüten kuruluşlar, bilgi edinme hakkı, gizlilik, cevap ve düzeltme hakkı, sosyal sorumluluk, öz denetim ve sansür gibi kavramlar mevcut düzenleyici kurum, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenecektir. Ayrıca öğrenciler yazılı, elektronik ve internet gibi farklı medya için uygulamaları da örneklerle tartışacaklardır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat Yoloğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İçel, Kayıhan (2017). Kitle İletişim Hukuku: yenilenmiş 12. Bas. Beta, İstanbul Basın Kanunu (2017). Beta: Cep Kanunları Serisi, İstanbul. Keane, John (2010). Medya ve Demokrasi. Çev. Haluk Şahin. Ayrıntı, İstanbul. Gözler, Kemal (2010). Hukukun Temel Kavramları. 7. Bs., Ekin, Bursa. www.anayasa.gen.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İfade ve Basın özgürlüğü, Kitle iletişim sistemleri alanlarındaki hukuki düzenlemeler, cezai ve hukuki sorumluluk, meslek ilkeleri ve etik, dönemsel yayınlar, basın rejimi, radyo televizyon rejimi, sinema rejimi, bilişim hukuku.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dersin işlenişi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi paylaşımı Anlatım
2 Temel Haklar (Anayasalar, özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü) Anlatım
3 Kitle Haberleşmesi ve haberleşme özgürlüğü ile ilgili temel kavramlar, çeşitli siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü Anlatım
4 Haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi, denetimi ve sınırlandırılması Anlatım
5 Türkiye'de haberleşme özgürlüğü ve Anayasal gelişmeler Anlatım
6 Basın Rejimi ve temel kavramlar Anlatım
7 Basılmış Eser, Yayın, İmpressum, Tevdi Yükümlülüğü, Dönemsel Yayınlar Anlatım
8 Cevap ve Düzeltme Hakkı Anlatım
9 ARA SINAV
10 Basının Cezai Sorumluluğu ve "Basın Suçu" Kavramı Anlatım
11 Radyo Televizyon Rejimi Anlatım
12 Bilişim Hukuku ve İnternet Rejimi Anlatım
13 İletişim Hukuku ve Etik Anlatım
14 Farklı Etik Yaklaşımlar (Deontoloji, Faydacılık, Durumsal Etik) Anlatım
15 Genel Değerlendirme Anlatım
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234194 İletişim hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında disiplinlerarası bilgi ve yorum yeteneği edinir.
2 1234195 Basın ahlakı temelinde meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3 1234196 İfade özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü konularında sorunlara çözüm önerileri üretir.
4 1234197 Medya rejimleri hakkında hukuki süreçleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5
2 5 3 5
3 5 5 5 5
4 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek