Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT403 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 927001 4 7 3

Dersin Amacı

İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, yönetim yapıları, basın alanındaki hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, radyo televizyon ve sinema rejimleri ve bilişim hukuku alanındaki düzenlemeler ve meslek ilkeleri ve etik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat YOLOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İçel, Kayıhan (2017). Kitle İletişim Hukuku: yenilenmiş 12. Bas. Beta, İstanbul. Basın Kanunu (2017). Beta: Cep Kanunları Serisi, İstanbul. Keane, John (2010). Medya ve Demokrasi. Çev. Haluk Şahin. Ayrıntı, İstanbul. Gözler, Kemal (2010). Hukukun Temel Kavramları. 7. Bs., Ekin, Bursa. www.anayasa.gen.tr resmigazete.gov.tr İlgili Makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İfade ve Basın özgürlüğü, Kitle iletişim sistemleri alanlarındaki hukuki düzenlemeler, cezai ve hukuki sorumluluk, meslek ilkeleri ve etik, dönemsel yayınlar, basın rejimi, radyo televizyon rejimi, sinema rejimi, bilişim hukuku.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Temel Kavramlarına ve Fikri Haklara Genel Bir Bakış Anlatım AVYS- İletsm Hukuk.pptx
2 Kitle İletişimine İlişkin Genel Bilgiler Anlatım AVYS- İletsm Hukuk.pptx
3 Çeşitli Siyasal Rejimlerde Haberleşme Özgürlüğü Anlatım AVYS- İletsm Hukuk.pptx
4 Çağdaş Demokratik Rejimlerde Ve Uluslararası Belgelerde Haberleşme Özgürlüğü Anlatım AVYS- İletsm Hukuk.pptx
5 Türkiye'de haberleşme özgürlüğü ve Anayasal gelişmeler Anlatım AVYS- İletsm Hukuk.pptx
6 Basın Rejimi ve Haberleşme Özgürlüğünün Temel Ögeleri Anlatım
7 Türk Basın Kanunlarının Karşılaştırılması (5680-Geçerli 5187) - Basın Rejimi Anlatım
8 Basında Sorumluluk Rejimi Anlatım
9 ARA SINAV
10 Sinema-Video Rejimi Anlatım
11 Radyo Ve Televizyon Rejimi ve Radyo Televizyon Kuruluşlarının Yayın İlkeleri Anlatım
12 Türkiye’de İnternet Rejimi Anlatım
13 Aldatıcı Reklamlar Konusunda Bir Makale İncelemesi Anlatım
14 Final Anlatım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458667 İletişim hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında disiplinlerarası bilgi ve yorum yeteneği edinir.
2 1458668 Basın ahlakı temelinde meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3 1458669 İfade özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü konularında sorunlara çözüm önerileri üretir.
4 1458670 Medya rejimleri hakkında hukuki süreçleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5
2 5 3 5
3 5 5 5 5
4 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek