Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT407 Haber Analizi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Medya haberlerinin farklı bilimsel yöntemler ile analiz edilebilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mustafa Şeker: ÖZEL TELEVİZYONLARDA HABERİN SEÇİMİ VE YAPILANDIRILMASI (NTV, ATV VE SHOW TV ÖRNEĞİ). Selçuk İletişim. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. - Fadime Şimşek İşleyen: ŞİDDET HABERLERİNDEKİ “MAĞDUR KADIN” MİTİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME: “HABERTÜRK GAZETESİ Ş.E. CİNAYETİ ÖRNEĞİ”. Global Media Journal TR Edition, 6 (11). Fall 2015. - Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Sunumu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Sayı 41. Güz 2015. - Esra Karaman. Roland Barthes ve Charles Sanders Peirce'in Göstergebilimsel Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi. - İlhami Sığırcık. Göstergebilim Uygulamaları. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. - Uğur Batı. Reklamların göstergebilimi: “Bir göstergeler sistemi olarak reklamları okumak”. İnsan Bilimleri Dergisi. - Minelle Mahtani. Representing Minorities: Canadian Media and Minority Identities. Commissioned by the Department of Canadian Heritage for the Ethnocultural, Racial, Religious, and Linguistic Diversity and Identity Seminar. - Teun Adrianus van Dijk. Söylem Analizi üzerine çalışmalarından seçme metinler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Haber nedir? - Medya ve temsil - Temsil kuramları - Temsil biçimleri - İçerik analizi yöntemi - Eleştirel söylem analizi yöntemi - Göstergebilimsel çözümleme - Araştırma makaleleri üzerine değerlendirme - Haber örnekleri üzerine çözümleme pratikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 3 20 1
28 Makale Kritik Etme 3 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber olgusu HABER ANALİZİ.DERS NOTLARI.docx
2 Temsil kuramları HABER ANALİZİ 1.pptx
3 Temsil biçimleri HABER ANALİZİ 1.pptx
4 İçerik analizi HABER ANALİZİ 2.pptx
5 İçerik analizi Kodlama Cetveli Formu Örneği.doc
6 İçerik analizi SINIFLANDIRMA SİSTEMİ ÖRNEĞİ.docx
7 İstatistik programına içerik analizi verilerinin girişi Var SPSS Data Görünümü.bmp
8 Eleştirel söylem çözümlemesi HABER ANALİZİ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZEMLEMESİ.pptx
9 Vize
10 Eleştirel söylem çözümlemesi Ömer Özer. Eleştirel Söylem Çözümlemesi. Örnek Makale ve Çözümleme.pdf
11 Eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ve haber çözümlemeleri Var Kentsel Dönüşüm Projesi Haberleri Söylem Analizi Örneği.doc
12 Göstergebilimsel çözümleme HABER ANALİZİ. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME.pptx
13 Göstergebilimsel çözümleme üzerine araştırma makalesi örnekleri Var Fatma İşliyen.Şiddet Haberleri Göstergebilimsel Çözümleme.Mağdur Kadın Miti.pdf
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457066 Haber olgusunu her yönüyle kavrar.
2 1457067 Temsil kuramlarını ana hatları ile öğrenir.
3 1457068 Temsil biçimlerini öğrenir.
4 1457069 Belirli bilimsel araştırma yöntemlerini ana hatlarıyla öğrenir.
5 1457070 Haberleri bilimsel araştırma yöntemleri ile analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 3 3 3
3 3 3 3
4 4 3
5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek