Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT404 Medya Etiği 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, görsel, yazılı ve sosyal medyadaki etik sorunları akademik düzeyde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmelerini sağlayacak bakış açısını öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögretim Üyesi Nurhayat YOLOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sökmen, Alptekin (2011), Mesleki Etik, Detay Yay., Ankara. Wiegerling, Klaus (1998), Medienethik, Metzler, Stuttgart. II. Medya ve Etik Sempozyumu ( 2012), Bildiriler Kitabı: 13-15 Ekim 2011 Fırat Üni. İletişim Fak., Elazığ) Demir, Vedat (2006), Medya Etiği, Beta, İstanbul Pieper A., U. Thurnherr (1998), Angewandte Ethik, Beck, München Belsey, Andrew; Ruth Chadwick (2011), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev.,Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı, İstanbul. Yologlu, Nurhayat (2006), “Küresel Dilde Uygulamalı Etik”, Leman Şenalp’e Armagan, Edi.: Hüseyin Türkmen, İstanbul, s. 201-204. Kırel, Çiğdem (2000), Örgütlerde Etik Davranışlar Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması, Andolu Üni., Eskişehir. Medya Etik: Medya, İletişim, Etik(2016), Edi.Ferlal Örs, Sentez Yay., İstanbul. Yeni Medya Analizleri (2017), Yeni Medya Analizleri, Edi. Suat Gezgin, Ali Efe İralı. Eğitim Yay., Konya. Çetin, Nida Sümeyya (2019), Medya- Siyaset İlişkisinde Etik Çerçeve. İnif E-Dergi, Cilt 4,Sayı 2, Oca 228 - 249

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste etik kavramı ahlak ve deontoloji kavramları çerçevesinde ele alınıp, tarihsel ve kuramsal gelişimiyle birlikte değerlendirilecek; görsel, yazılı ve sosyal medyada yaygın olarak karşılaşılan etik sorunlar güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 1 1
34 Okuma 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya, Etik ve ilgili kavramlara genel bir bakış Medya-Etiği- AVYS.doc
2 Çeşitli bilim alanlarında Etik kavramı ve Etiğin Tarihçesi Medya-Etiği- AVYS.doc
3 Medya Etiğinin tanımı, felsefi temeli ve temel konuları Medya-Etiği- AVYS.doc
4 Medya Kuramlarında Etik düşünceler ve Okullar Medya-Etiği- AVYS.doc
5 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Gazetecilik Medya-Etiği- AVYS.doc
6 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Hukuk Medya-Etiği- AVYS.doc
7 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Bilgi, Belge, Bilim Medya-Etiği- AVYS.doc
8 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Medya Eğitimi Medya-Etiği- AVYS.doc
9 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Sanat Medya-Etiği- AVYS.doc
10 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Medya Ekonomisi ve İşletmeleri Medya-Etiği- AVYS.doc
11 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Halkla İlişkiler, Reklamcılık Medya-Etiği- AVYS.doc
12 Ulusal ve Uluslararası Basın Meslek Kuruluşları ve ahlak/etik ilkeleri Medya-Etiği- AVYS.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234905 Etik, ahlâk, deontoloji kavramlarının arasındaki ilişkiyi açıklar.
2 1234906 İletişim ve medya etiğini, etiğin normatif ve betimleyici yöntemleri bağlamında tanımlar.
3 1234907 Gazetecilik meslek ilkelerini tanımlar.
4 1234908 Görsel, yazılı ve sosyal medyada karşılaşılan etik sorunları akademik düzeyde eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
5 1234909 Görsel, yazılı ve sosyal medyada karşılaşılan etik sorunlara çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 2 5
3 3 5 5 2 5
4 3 5 5 5 3 5 4
5 3 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek