Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Animasyon temel prensiplerini uygulayabilmeleri, takım veya bireysel olarak animasyon üretimi sürecini organize edebilme yetisi gösterebilmeleri ve animasyon üretim becerilerini geliştirerek canlandırılma yapabilmeleridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Roberts, S. (2011). Character Animation Fundamentals: Developing Skills for 2D and 3D Character Animation. Boston: Focal Press. 2) Beiman, N. (2010). Animated Performance. AVA BookProduction Pte. Ltd. 3) Chong, A. (2008). Digital Animation. AVA Book ProductionPte. Ltd. 4) Subotnick, S. (2004). Animation in the home digital studio:Creation to distribution. USA: Focal Press. 5) Webster, C. (2005). Animation: The mechanics of motion.Indianapolis, Oxford ; Burlington, MA: Elsevier Focal Press. 6) Whitaker, H. J. (2002). Timing for Animation. U.K: Focal Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler, iletişim tasarımı bağlamında animasyon sürecini keşfederek farklı animasyon teknik ve uygulamaları öğrenirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 9 3 27
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyon hakkında genel bilgilendirme. Literatür hazırlığı
2 Animasyon projesi geliştirme. Sunum hazırlığı yuksek lısans sunu 1.pptx
3 Karakter tasarımı ve senaryo geliştirme. Araştırma, uygulama yuksek lisans proje 1.docx
4 Senaryo revizyonları, öykü Panosu (storyboard) oluşturma. Araştırma, uygulama yuksek lisans proje 2.docx
5 Animasyon için konsept tasarımı. Araştırma, uygulama yuksek lisans proje 2.docx
6 Animasyonun temel prensipleri Araştırma, uygulama yuksek lisans proje 3.docx
7 Canlandırma. Uygulama yuksek lisans proje 4.docx
8 Canlandırma. Uygulama yuksek lisans proje 5.docx
9 Ara Sınav
10 Görsel efekler – renklendirme. Uygulama yuksek lisans proje 6.docx
11 Ses efektleri / tasarımı + revizyonlar. Uygulama yuksek lisans proje 7.docx
12 Kurgu. Uygulama yuksek lisans proje 8.docx
13 Son düzenleme. Sunum hazırlığı yuksek lisans proje 9.docx
14 Final ( Yayınlama). Sunum hazırlığı yuksek lisans proje 13.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267620 Animasyon üretimine yönelik tasarım ve animasyon ilkelerini tanımlayabilir.
2 1267621 Animasyon tekniklerini uygulaya yönelik renk, şekil, hareket, efekt, ses ve eş zamanlamayı açıklar. Animasyon tarzlarını açıklar. Sorunları çözümleyebilir.
3 1267622 Gerçekleştirdiği uygulamayı yayınlayabilmek için gerekli düzenlemeleri yapabilir. Bilgisayar veya video ortamında sunabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek