Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY603 Retorik ve Reklam 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu derste, reklam iletişiminde önceden belirlenmiş bir amaç doğrultusunda hedef kitle üzerinde ürün/marka/hizmet algısının değiştirilmesi, olumlanması, satın alınması ya da tercihte bulunulmasına yönelik bir tutum ve davranış değişikliği yaratılabilmesi için ikna edici söylem olarak ifade edilen retoriğin, yönlendirici bir etki yaratmak amacıyla bilinçli olarak nasıl uygulandığının bilinmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Barokas, Safiye Kırlar. (2011). Reklam ve Retorik, Derin Yayınları, İstanbul. 2) Batı, Uğur. (2010).Reklamın Dili, Alfa Basım Yayım Dağıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul 3) Williamson, Judith. (2001). Reklamların Dili Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara. 4) Elden, Müge; Bakır, Uğur. (2010). Reklam Çekicilikleri Cinsellik Mizah Korku, İletişim Yayınları 1516, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, reklam iletişiminde önceden belirlenmiş bir amaç doğrultusunda hedef kitle üzerinde ürün/marka/hizmet algısının değiştirilmesi, olumlanması, satın alınması ya da tercihte bulunulmasına yönelik bir tutum ve davranış değişikliği yaratılabilmesi için ikna edici söylem olarak ifade edilen retoriğin, yönlendirici bir etki yaratmak amacıyla bilinçli olarak nasıl uygulandığı anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 4 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
34 Okuma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı  Literatür hazırlığı
2 Retoriğin terminolojik açılımı, tanımları ve kuarmları Sunum hazırlığı
3 Retorik söz sanatları Araştırma, inceleme
4 Retorik tarihi: Klasik Retorik Araştırma, inceleme
5 Retorik tarihi: Ortaçağda Retorik Araştırma, inceleme
6 Retorik tarihi: Çağdaş Retorik Araştırma, inceleme
7 Postmodern açıdan retorik Araştırma, inceleme
8 Retorik üçlemesi (Ethos, Pathos ve Logos) ve reklam Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Retorik, reklam ve anlam Araştırma, inceleme
11 Retorik, reklam ve anlam Araştırma, inceleme
12 Retorik, reklam ve göstergebilim Araştırma, inceleme
13 Retorik, reklam ve göstergebilim Araştırma, inceleme
14 Döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261441 Retorik tarihi ve retorik metinler konusunda bilgi sahibi olur.
2 1261442 Temel düzeyde retorik tekniklerini bilir ve kullanır.
3 1261443 İkna edici bir söylem olarak retoriğin, yönlendirici bir etki yaratmak amacıyla bilinçli olarak nasıl uygulandığını bilir.
4 1261444 Reklamlarda iknanın maksimum düzeye çıkartılması, etkili algılanma ve hatırlanma için anlatım dilinin disiplinlerararsı işbirliği konusunu kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.