Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY607 Göstergebilim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Göstergebilimin tarihini incelemek, temel ilke ve prensiplerini kavratmak, anlamlandırma, bildirişim kavramları ve Görsel göstergelerin, İşaret, simge ve sembollerin anlam analizini yapmak ve Sembol üretiminin özelliklerini kavratmak amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Büyükyapıcı,Seher ,2002 Grafik sanatlarda sembolist göstergeler, D.E.Ü. 2) Uçar, Tevfik Fikret,2004 Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İnkılap Yayınları. 
 3) Maurice-Ponty ,1996 Göz ve Tin: İstanbul Metis Yayınları. 4) Saussue, F. D., 1976. Genel Dilbilim Dersleri, (Çev.), Berke Vardar, Ankara: TDK. Yayınları. 
 5) Rey, J. Debove, 1979. Lexique Semiotique, Paris: Universitaires de France. 6.) RİFAT, Mehmet, 1986. Genel Göstergebilim Sorunları, İstanbul: Sözce Yayınları. 7) Rıfat,Mehmet, 1990. Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, İstanbul: Düzen Yayınları. 

 8) Rıfat,Mehmet, 1992. Göstergebilimin ABC’si, İstanbul: Simavi Yayınları. 9) Rıfat,Mehmet, 1993. Homo Semioticus, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 10) Eco, Umberto, 1992. Açık Yapıt. (Çev.), Y. Şahan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 
 11. 
Eco, Umberto, 1991. Alımlama Göstergebilimi, (Çev.), Sema Rifat, İstanbul: Düzlem Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göstergebilim/Semiyotik tarihi, Göstergebilimin temel ilke ve prensipleri, Görsel algı ve anlamlandırma, bildirişim kavramları, Görsel göstergeler ve imgelerin anlam analizi, Kavramlardan yeni imge üretimi, Kent göstergeleri ve analizi, Göstergeler aracılığıyla görsel okuryazarlıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi. Araştırma, inceleme Y.L.göstergebilim sunum.1.pptx
2 Göstergebilim kavramı ve gösterge türleri. Araştırma, inceleme Y.L.göstergebilim sunum.1.pptx
3 Göstergebilimin tarihçesi . Araştırma, inceleme Y.L.göstergebilim sunum.1.pptx
4 Göstergebilimin temel ilkeleri ve prensipleri. Araştırma, inceleme Y.L.göstergebilim sunum.2.pptx
5 Bildirişim ve Anlamlandırma kavramları. Araştırma, inceleme Y.L.göstergebilim sunum.2.pptx
6 Görsel göstergelerin anlam analizi Araştırma, inceleme Y.L.göstergebilim sunum.2.pptx
7 Kavramlar ve yeni imge üretimi Araştırma, inceleme
8 Kavramlardan yeni imge üretimi Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 İşaret, simge ve sembollerin anlam analizi. Araştırma, inceleme
11 İşaret, simge ve sembollerin anlam analizi Araştırma, inceleme
12 Kent göstergeleri ve analizi. Araştırma, inceleme
13 Kent göstergeleri ve analizi. Araştırma, inceleme
14 Göstergeler aracılığıyla görsel okuryazarlıklar. Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267293 Göstergebilimin temel ilkelerini öğrenir.
2 1267294 Görsel imgeleri yorumlayabilir ve gereken anlamlandırma sürecini kavrar.
3 1267295 Göstergebilimsel açıdan görsel imgelere dayanarak yorumlamayı ve üretmeyi öğrenir. 

4 1267296 Görsel göstergeler ve imgelerin anlam analizini yapar.
5 1267297 Göstergeler aracılığıyla görsel okuryazarlık becerisi gelişir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.