Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bilgilendirme grafiği, (infografik) tanımı ve özellikleri, sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler, günümüz bilgi grafikleri, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmalarının yapılması dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Banes, Phil, Catherine Dixon, (2008). Signs: Lettering In The Environment, UK: Laurence King Publisher. 2. Chris Calori, Wayfinding and Signage Design. 3. Charlotte, Peter Fiell, (2003). Graphic Design for The 21st Century, Köln:Taschen Press. 4. Tufte, Edward, Visual Display of Quantitative Information. 5. Ferguson, George, (1961). Sign And Symbols In Christian Art, Oxford Üniversity Press. 6. Gordon, B., Gordon, M., 2002. Dijital Graphic Design, London: Cambridge, Thames and Hudson Ltd. 7. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, Sayı:28, 2009, İst. 8. Armstrong, Helen, Grafik Tasarım Kuramı. 9. Hübner, Abdullah, Pictograms Icons and Signs. http://www.youtube.com/watch?v=Ai0uv2JpybQ http://info-step.ru/ http://juanvelascoblog.com/ http://www.5wgraphics.com/gallery.php http://www.lucasinfografia.com/Typhoons http://www.pinterest.com/ldeprieelle/3d-infographics/ https://www.behance.net/search?search=infographics http://golden-section-graphics.com/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler ve günümüz bilgi grafiklerinin kavratılarak uygulamalarının yapılması, sosyal medya ve infografik tasarımları, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 11 4 44
23 Proje Sunma 11 4 44
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) tanımı, içeriği ve özelliklerinin tanıtılması. Pratik
2 Sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları. Pratik
3 Çevresel grafik tasarımı ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Pratik
4 Görsel Bildirişim Simgeleri (Piktogramlar, İşaretler, Simgeler, Semboller) ve günümüz bilgi grafikleri. Pratik
5 Modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları. Pratik
6 Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmaları. Pratik
7 İnfografik örnek çalışma konu seçimi ve bilgi toplama. Pratik
8 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik görselleştirme teknikleri. Pratik
9 Ara sınav
10 Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmaları. Pratik
11 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik geliştirme ve görselleştirme. Pratik
12 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) içerik geliştirme ve görselleştirme. Pratik
13 Arayüz çalışmalarının değerlendirilmesi ve görsellerin düzeltilmesi. Pratik
14 İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) örnek çalışmaların kritiği ve sunum. Pratik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267316 Bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmelerini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.