Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çağdaş sanatların yeni yönelimleri ve içeriklerini çözümlemenin metodolojik, eleştirel, pedagojik, kültürel ve estetik kapsamlarını ortaya çıkarmak amacı söz konusudur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mitchell, W.J.T. (1980). The language of images. Chicago-London: The University of Chicago Press. 2. Schroeder, J.E. (2002). Visual consumption. London-New York: Routledge. 3. Schirato, T. and Webb,J. (2004). Reading the visual. Australia: Allen and Unwin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sanatsal okuryazarlıklar dersi, gelenekse sanatlar ile çağdaş sanatlar arasındaki farklar, sanatın geleneksel motivasyonları ile çağdaş motivasyonları arasındaki felsefi farkları, çağdaş sanatlarda gramatik unsurlar, çağdaş sanatçının kimlik bunalımları, çağdaş sanatın konumsal problemleri, sanatta manipülasyon ve provokasyonların gerekçeleri ve çağdaş sanat yönetimi aktörlerinin müşterek bakış açıları, temalar ve problemler içinde çözümleme ve değerlendirme çalışmaları gibi içerikleri işlemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
17 Alan Çalışması 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 11 2 22
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern sanatın kavramları Okuma
2 Postmodern sanat kavramları Okuma
3 Sanatın sonu tezi ve sanatta yeni başlangıçlar Okuma
4 Çağdaş sanat ve kültür endüstrisi ilişkisi Okuma
5 Medya ve sanat ilişkileri Okuma
6 Medya üreticileri olarak sanat eserleri ve sanatçılar Okuma+Ödev
7 Postmodern sanatçı ve sanatsal kişilik profilleri Okuma
8 Çağdaş sanat estetiği ve yeni estetik olgular Okuma
9 Ara Sınav. Okuma
10 Sanatsal materyal, anlatı, mesaj iletimi ve kod açıcılık alışmaları Okuma
11 Çağdaş sanat ve sanatsal yeni trendler Okuma+Ödev
12 Kamusal sanat çakışmaları Okuma
13 Çağdaş sanat metin çözümlemeleri Okuma
14 Sanatta fütüristik eğilimler Okuma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267338 Okuryazarlıklar ile sanat eleştirisi arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
2 1267339 Çağdaş sanatı çözümleyebilmenin yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 1267340 Yeni sanat ekolojisi ve dinamiklerini okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
4 1267341 Çağdaş sanata ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
5 1267342 Sanatsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.