Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY615 Etkin Reklam Stratejileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilere reklam amaçlı grafik tasarım uygulamalarının üzerine yapılandırılacağı temelleri göstermek, yaratıcı reklam uygulamalarına zemin hazırlayacak etkin reklam stratejilerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ulufer Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat, İstanbul 2009 2. Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, 3. Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım 4. Dave Saunders, 20th Century Advertising, Cartlton Books London, 1999 5. Jeremy Aynsly,A Century of Graphic Design, Mitchel Beazly, London 2002. 6. Yuji Tokuda, Advertising Graphics with Impact 7. Adrian Mackay, Tha practice advertising, Elsevier Butterworth-Heinemann England 2005. 8. Charlotte-Peter Fiell, Graphic Design for the 21st Century, Taschen, Italy 2003 9. Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B.Tauris, London 200 10. Lazar Dizamic, No Copy Advertising, Rotovision , Switzerland 200 11. A Matter Of Design It is a matter of Identity, Index Book, Barcelona 2004. 12. Chris Hackley, Advertising and Promotion, Sage Publications, London 2005. 13. Clean New World-Culture Politics and Graphic Design, Massachussets Institue of Technology, 2001 USA. 14. Lisa Buchanan, Graphically Speaking, David and Charles Books, 2002 USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geçmişten günümüze geliştirilen renk teorilerinin ve günümüz bilim-sanat işbirliğinde gelişen teknolojiler bağlamında ortaya çıkan yeni teoriler ve uygulama alanlarının tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir pazarlama aracı olarak reklamın amacı ve önemi. Literatür hazırlığı
2 İletişim ve görsel iletişim hakkında teorik bilgiler. Uygulama
3 Etkin reklam stratejileri hakkında teorik bilgiler Uygulama
4 Etkin reklam stratejileri hakkında teorik bilgiler. Uygulama
5 Göstergebilimin elemanları ile reklam grafiği ürünü analizleri. Uygulama
6 Bir kampanya çerçevesinde proje çerçevesi hazırlanması. Uygulama
7 Projeler için medyaların seçimi. Uygulama
8 Projelerin tasarımı. Uygulama
9 Projelerin tasarımı. Uygulama
10 Projelerin sonuçlandırılması. Uygulama
11 Ara Sınav
12 Projelerin tartışılması. Uygulama
13 Projelerin yeniden gözden geçirilmesi. Uygulama
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı. Uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267567 Görsel iletişim medyaları, olanakları ve etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1267568 Reklam çalışmalarında hedef kitle için en doğru, görsel iletişimi daha etkili kılacak kodlamaları oluşturabilir
3 1267569 Günümüz grafik tasarım yaklaşımları ve reklam uygulamalarını çözümleyebilir, Özgün ve yaratıcı fikirler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.