Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT211 Pazarlama Yönetimi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Pazarlama kavramı, yaklaşımları ve türlerini tanımak, pazarlama yönetim sürecini, planlamasını, tüketici davranışlarını, satın alma karar ve süreçlerini, pazar ölçümlemesini, hedef pazar bölümleme, konumlandırma, ürün geliştirme konularında temel bilgileri edinmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akgüç Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pazarlama- Kavramlar-İlkeler-Kararlar Zeliha Eser-Sezer Korkmaz-Sevgi Ayşe Öztürk, Siyasal Kitapevi (2011) A'dan Z'ye Pazarlama, Philip Kotler Modern Pazarlama İlkeleri, Ömer Baybars Tek ve Engin Özgül Pazarlamayı Anlamak, Philip Kotler Kamu Sektöründe Pazarlama, Philip Kotler ve Nancy Lee 21. Yüzyılda Pazarlama Profesyonelinin Halkla İlişkiler El Kitabı, Thomas L. Harris ve Patricia T. Whalen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama kavramları, yaklaşımları, türleri, pazarlama süreci, planlaması, satın alma, pazar bölümlemesi, ürün geliştirme ve konumlandırma, tüketici davranışların halkla ilişkiler perspektifinden değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamayı Anlamak: Temel Bilgiler, Amaç, Kapsam Pazarlama1.docx
2 Pazarlama Yaklaşımları pazarlama2.docx
3 Pazarlama Türleri PAZARLAMA3.docx
4 Pazarlama Süreci ve Planlaması pazarlama4.docx
5 Satın Alma Karar Süreçleri ve Tüketici Davranışları tüketicidavranışları5.ppt
6 Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Hedef Kitle Seçimi pazarlama5.docx
7 Pazar Analizi ve Ölçümlemesi PAZARLAMA-ARAŞTIRMASI.ppt
8 Pazarlama Karması pazarlama karması.pdf
9 Vize Haftası
10 Ürün Geliştirme ve Tutundurma Çabası ürün geliştirme tutundurma.docx
11 Kamu Sektöründe Pazarlama kitap özeti.docx
12 Halkla İlişkiler ve Pazarlama İlişkisi ve Süreci hit-pazarlama.pdf
13 Uluslararası Pazarlama ULUSLAR ARASI PAZARLAMA.docx
14 Pazarlama Etiği pazarlama etiği.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212359 Müşteri, rakip ve diğer çevre unsurlarını örneklerle açıklar
2 1212374 İşletmeler için gerekli olan pazarlama stratejilerini açıklar
3 1212399 Pazarlama yönetimi sürecindeki etik ve etik dışı davranışları ayırt eder
4 1212407 İşletmelerin temel pazarlama yapılarını ve aralarındaki ilişkileri gösterir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3
2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 1
3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3
4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek