Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY614 Marka Kimliği Yenileme 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Markalar etkinliklerini sürdürebilmek için değişen şartlar çerçevesinde ortaya çıkan yeni durumlara hızla kendilerini adapte etmek zorundadır. Aynı değişim markaların görsel karakterine de yansımak durumundadır. Bu açıdan bakıldığında görsel kimliğin yaşayan bir organizma gibi sürekli güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu derste, öğrencilerin bir markayı, sektörel gereksinimler, hedef kitle algısındaki değişimler, markanın yeni tutumuna dayalı stratejiler göz önünde tutularak bir yenileme projesinin nasıl yürütülebileceği hakkında bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ekelund R. B., Davies S., Reklam ve Piyasa Süreci, Çev: Vural Savaş, Liberte Yayınları, Ankara, 1999. 2) Sullivan, L., Satan Reklam Yaratmak, Çev: Yaman, Sevtap, Kapital Medya Hzm, Ankara, 2000 3) Hofstede G (2001) Difference and Danger: Cultural Profiles of Nations and Limits to Tolerance, Maryan H. Albrecht (ed), International HRM, Managing Diversity in the Workplace, Blackwell Publishing, USA. 4) Chao P, Wührer Ge ve Werani T (2005) Celebrity And Foreign Brand Name As Moderators Of Country-Of-Origin Effects, International Journal of Advertising, 24 (2), 173-192.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste markaların etkinliklerini sürdürebilmek için değişen şartlar çerçevesinde ortaya çıkan yeni durumlara hızla kendilerini adapte etmek zorunda olmaları, aynı değişimin markaların görsel karakterine de yansımak durumunda olması, görsel kimliğin yaşayan bir organizma gibi sürekli güncellenmesi zorunluluğu, öğrencilerin bir markayı, sektörel gereksinimler, hedef kitle algısındaki değişimler, markanın yeni tutumuna dayalı stratejiler göz önünde tutularak bir yenileme projesinin nasıl yürütülebileceği hakkında bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 4 2 8
23 Proje Sunma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26
54 Ev Ödevi 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Marka kavramı ve tarihçesi hakkında teorik bilgiler. Literatür hazırlığı
2 Markalaşma ve marka yaratma süreci hakkında teorik bilgiler. Uygulama
3 Pazarlama Reklam ve Markalaşma ilişkisi. Uygulama
4 Marka yönetiminin süreci. Uygulama
5 Markalaşma stratejileri. Uygulama
6 Marka imajı hakkında bilgiler. Uygulama
7 Marka imajı ve kurumsal kimlik. Uygulama
8 Yeniden markalama kavramı. Uygulama
9 Ara sınav
10 Projelerin tasarımı. Uygulama
11 Projelerin sonuçlandırılması. Uygulama
12 Projelerin tartışılması. Uygulama
13 Projelerin yeniden gözden geçirilmesi. Uygulama
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı. Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258674 Marka iletişimi ve yeniden markalama hakkında bilgi sahibi olur.
2 1258675 Markalaşma stratejilerini bilir ve etkili bir şekilde uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.