Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY602 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste tüketim kültürünün, tüketici davranışlarının bileşenlerinden olan sosyo kültürel ve psikolojik etkenlerle birlikte ortaya konulmasını, pazarlama stratejileri eşliğinde ihtiyaçlar, birey ve toplumu göz önünde bulundurarak karar alma ve satın alma sürecinin ekonomik, kültürel ve sosyolojik açıdan bir bütün olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Odabaşı, Yavuz; Barış, Gülfidan. (2006). Tüketici Davranışı, MediaCat , İstanbul. 2) Odabaşı, Yavuz. (2006). Tüketim Kültürü, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 3) Çelik, Sabahattin. (2009). Hazsal ve Faydacı Tüketim, Derin Yayınları: 136, İstanbul. 4) Zorlu, Abdülkadir. (2006). Tüketim Sosyolojisi, Glocal Yayınları, Ankara. 5) Baudrillard, Jean. (2004). Nesneler Sistemi, (Çev.: Oğuz Adanır), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul. 6) Bocock, Robert. (1997). Tüketim (Çev.: İrem Kutluk), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. 7) Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu, (Çev.: Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 8) Mutlu, Erol. (2010). Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Postmodernizmle birlikte tüketim olgusunun modernizmdeki üretim olgusu ile yer değiştirmesine bağlı olarak tüketimin üretime daha çok baskın gelmesi ve sosyal bir gösterge olarak gittikçe önem kazandığı, postmodernizmin tüketici hedef kitlesinin sembolik anlam ve imajları, bir taraftan kimlik ve sosyal statü göstergeleri için hızla tüketirken; diğer taraftan kendine ilişkin (toplum tarafından) algılanılmasını istediği değerleri üreten bir tüketici özelliği oluşturduğu konusunda bilinçlenmesi, artık imajların bir ürünü ya da bir reklâmı temsil etmek için var olmadıkları; tersine, bir endüstriyel ya da grafik ürünün, yalnızca imajların üretimi ve benimsetilmesi için tasarlandıklarının farkına varılması, metanın imajlaştırılması yerine, imajın metalaştırılması, sembolik anlamlar, ideolojiler ve temsillerin postmodernite kültürünün tüketicisi için kurgulanıldığının vurgulanması ve konvansiyonel yaklaşımların geçerliliğini yitirdiğinin bilinmesi anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
34 Okuma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı Literatür hazırlığı
2 Tüketim, üretim, alıcı, tüketici, kültür, tüketim kültürü, tüketici kitle, modernizm, modernite, modern tüketici, modernizmin tarihçesi, postmodernism, postmodern kültür ve postmodern tüketici, tasarruf, ihtiyaç Sunum hazırlığı
3 Tüketim, üretim, alıcı, tüketici, kültür, popüler kültür, tüketim kültürü, tüketici kitle, modernizm, modernite, modern tüketici, modernizmin tarihçesi, postmodernism, postmodern kültür ve postmodern tüketici, tasarruf, ihtiyaç Araştırma, inceleme
4 Tüketici davranışlarının pazarlama ve satın almadaki önemi, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi İlişkisi Araştırma, inceleme
5 Tüketim, üretim, alıcı, tüketici, kültür, tüketim kültürü, tüketici kitle, modernizm, modernite, modern tüketici, modernizmin tarihçesi, postmodernism, postmodern kültür ve postmodern tüketici Araştırma, inceleme
6 Tüketici davranışlarını yönlendirmede psiokoljik ve sosyo kültürel etkenler Araştırma, inceleme
7 Tüketici davranışlarını yönlendirmede psiokoljik ve sosyo kültürel etkenler Araştırma, inceleme
8 Tüketici davranışlarını yönlendirmede psiokoljik ve sosyo kültürel etkenler Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Toplumsal sınıf, yaşam tarzı, hazsal tüketim, sembolik tüketim, faydacı tüketim, marka imajı Araştırma, inceleme
11 Toplumsal sınıf, yaşam tarzı, hazsal tüketim, sembolik tüketim, faydacı tüketim, marka imajı Araştırma, inceleme
12 Gramsci, Stuart Hall, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, tüketim toplumu ideolojisi, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi Araştırma, inceleme
13 Kültür endüstrisi, tüketici davranışları, tüketim toplumu ideolojisi ve reklamlarla ideoloji kapsamında reklam analizi Araştırma, inceleme
14 Kültür endüstrisi, tüketici davranışları, tüketim toplumu ideolojisi ve reklamlarla ideoloji kapsamında reklam analizine devam edilmesi, döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267155 Alan terminolojisine ilişkin açıklamalarda bulunabilir, tüketim kültürü ve tüketim toplumu ile ilgili sistematik bir anlayış kazanabilir.
2 1267156 Ekonomi, kültür ve teknoloji ile tüketimin, beğeni, sosyal statü ve yaşam tarzları kapsamında oynadığı karşılıklı rolü analiz edebilir.
3 1267157 Tüketim olgusuna yönelik neden, nasıl, nerede ve benzeri pek çok sorunun cevabına ilişkin bilgilere ulaşabilir.
4 1267158 Reklamları tüketici davranışları, postmodern kültür, psikolojik ve sosyo ekonomik faktörler eşliğinde yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.