Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY604 Hareketli Medya ve Tipografi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste, belirli bir düşünceyi iletmek, bir konu hakkında bilgilendirmek, açıklama yapmak ya da bir duyguyu aktarmak, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için sesli ve hareketli metinlerin birlikteliğiyle oluşturulan bir animasyon olan hareketli medya ortamında tipografi hakkında teorik düzeyde bilgi sahibi olunması ve uygulama düzeyinde teknik beceri kazanılması; daha sonra filmlerin başlangıcında ya da sonunda içeriğin iletilmesinde olduğu kadar film jeneriklerinde, müzik videolarında, televizyon, açık hava (led ekranlı totem ve ilan panoları) ve internet reklamcılığında, halka açık toplu kamusal alanlarda ya da taşıtlarda (hafif raylı sistemlerde), bir konsepte bağlı kalınarak özgün, yaratıcı ve işlevsel bir proje oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Krasner, Jon. (2013). Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, Focal Press, UK. 2) Krasner, Jon. (2004). Motion Graphic Design and Fine Art Animation: Principles and Practice, 3) Focal Press, UK. 4) Curran, Steve. (2001). Motion Graphics: Graphic Design for Broadcast and Film, Rockport Publisher. 5) Greene, DFavid. (2003). Motion Graphics, Rockport Publisher.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, belirli bir düşünceyi iletmek, bir konu hakkında bilgilendirmek, açıklama yapmak ya da bir duyguyu aktarmak, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için sesli ve hareketli metinlerin birlikteliğiyle oluşturulan bir animasyon olan hareketli medya ortamında tipografi hakkında teorik düzeyde bilgi sahibi olunması ve uygulama düzeyinde teknik beceri kazanılması; daha sonra filmlerin başlangıcında ya da sonunda içeriğin iletilmesinde olduğu kadar film jeneriklerinde, müzik videolarında, televizyon, açık hava (led ekranlı totem ve ilan panoları) ve internet reklamcılığında, halka açık toplu kamusal alanlarda ya da taşıtlarda (hafif raylı sistemlerde), bir konsepte bağlı kalınarak özgün, yaratıcı ve işlevsel bir proje oluşturulması gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
22 Proje Hazırlama 13 5 65
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı Literatür hazırlığı
2 Hareketli medya ve tipografiye ilişkin tanımlar yapılması, alan bilgisinin güncellenmesi Sunum hazırlığı
3 Sinema ve televizyon tarihinde hareketli grafiklerin evrimi, dünyadan ve Türkiye’den örnekler gösterilmesi Araştırma, inceleme
4 Sinema ve televizyon tarihinde hareketli grafiklerin evrimi, dünyadan ve Türkiye’den örnekler gösterilmesi Araştırma, inceleme
5 Çeşitli hareketli medya ortamlarında yayınlanmak üzere Adobe After Effects (Ae) ve Adobe Premier (Pr) programları ile kurgulanan üretim aşamalarına ilişkin teknik bilgi edinilmesi Araştırma, inceleme
6 Çeşitli hareketli medya ortamlarında yayınlanmak üzere Adobe After Effects (Ae) ve Adobe Premier (Pr) programları ile kurgulanan üretim aşamalarına ilişkin teknik bilgi edinilmesi Araştırma, inceleme
7 Çeşitli hareketli medya ortamlarında yayınlanmak üzere Adobe After Effects (Ae) ve Adobe Premier (Pr) programları ile kurgulanan üretim aşamalarına ilişkin teknik bilgi edinilmesi Araştırma, inceleme
8 Çeşitli hareketli medya ortamlarında yayınlanmak üzere Adobe After Effects (Ae) ve Adobe Premier (Pr) programları ile kurgulanan üretim aşamalarına ilişkin teknik bilgi edinilmesi Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Belirli bir amacın, hizmetin ya da ürünün tanıtımına, tercih edilmesine ve satın alınmasına yönelik özgün, yaratıcı, işlevsel projeler geliştirilmesi Araştırma, inceleme
11 Belirli bir amacın, hizmetin ya da ürünün tanıtımına, tercih edilmesine ve satın alınmasına yönelik özgün, yaratıcı, işlevsel projeler geliştirilmesi storyboard ve style frame oluşturulması Araştırma, inceleme
12 Belirli bir amacın, hizmetin ya da ürünün tanıtımına, tercih edilmesine ve satın alınmasına yönelik özgün, yaratıcı, işlevsel projelerin uygulanması ve yayınlanması Araştırma, inceleme
13 Belirli bir amacın, hizmetin ya da ürünün tanıtımına, tercih edilmesine ve satın alınmasına yönelik özgün, yaratıcı, işlevsel projelerin uygulanması ve yayınlanması Araştırma, inceleme
14 Belirli bir amacın, hizmetin ya da ürünün tanıtımına, tercih edilmesine ve satın alınmasına yönelik özgün, yaratıcı, işlevsel projelerin uygulanması ve yayınlanması, döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267693 Hareketli medyada tipografi ve görüntü tasarım ilkelerini kavrayabilir
2 1267694 Verilen yönbilgi içeriğine uygun olarak farklı ortamlar için hareketli görüntü oluşturabilir.
3 1267695 Belirli bir amacın, hizmetin ya da ürünün tanıtımına, tercih edilmesine ve satın alınmasına yönelik özgün, yaratıcı, işlevsel projeler geliştirebilir ve uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.