Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kültürel antropolojinin küreselleşen dünyada kazandığı önemi ve özelliklerini değerlendirmek, sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını, antropololjik kuramları, ilgilendiği konuları ve antropoloji-sanat ilişkisini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tezcan, Mahmut, 52008). Kültürel Antropoloji-Giriş, Maya Akademi, İstanbul. 2. Bates, Daniel G. (2009). XXI.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri”. İstanbul Bilgi Üniversitesi. 3. Auge, Marc, (2005). Antropoloji, dost Kitabevi. 4.Mauss, Marcel, (2001). Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı yayınevi. 5. Bock, Philip K., (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, İmge Yayınevi. 6. Özbudun, Sibel, (2005). Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, Dipnot yayınevi. 7. Kottak, Conrad Philip, (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. 8. Haviland, William A. (2008). Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. 9. Wulf, Christoph. (2004). 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antropoloji ve kültür ilişkisi, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültürlerin özellikleri, modern İnsanın kökeni, Antropolojik kuramlar, toplumsal cinsiyet, evlilik, aile ve akrabalık sistemleri, kültürler arasındaki farklılıkların nedenleri, sosyal organizasyonlar, kültür ve sanat ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antropoloji nedir?, Tarih öncesi ilkel topluluklar, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültür’ün özellikleri.
2 Antropoloji ve kültürle ilgili temel kavramlar, Tarih öncesi ve ilk çağ uygarlıkları.
3 Kültürel antropoloji ve sanat ilişkisinin değerlendirilmesi.
4 Kültürel antropoloji ve sanat ilişkisinin değerlendirilmesi.
5 Modern İnsanın kökeni, ilkel düşünce ve ilkel zihniyet.
6 Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji ve Etnoloji.
7 Sosyal/Antropolojik kuramların gelişmesi, işlevselci akım, birey ve toplum.
8 Kültür, ekoloji, üretim ve ekonomik antropoloji biçimleri, (mal ve hizmet üretimi ve tüketimi).
9 Yaşam biçimlerine göre toplum türleri.
10 Yaşam biçimlerine göre toplum türleri ve sanat.
11 Sosyal Organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri.
12 Eğitim Antropolojisi ve Din Antropolojisi.
13 Kültürel Değişim, Küreselleşme ve Antropoloji
14 Uygulamalı Antropoloji ve genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267280 Kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, alt alanlarını, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilir.
2 1267281 Antropolojide ileri düzeyde etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışabilir, araştırma yöntemlerini ve gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışabilir, eleştirel düşünebilir.
3 1267282 Sanat-kültür analizi yapabilir, bütüncül bakış açısı geliştirebilir ve sosyal organizasyon biçimlerini değerlendiresilir.
4 1267283 Sosyal/kültürel antropolojide Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirebilir.
5 1267284 Kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini ve farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırabilir ve kültürel değişim olgusunu yorumlayabilir.
6 1267285 Antropoloji-sanat ilişkisini bilir, Farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan değişik kültürleri anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.