Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY610 Görsel Kültür ve Tüketim Estetiği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

20 ve 21. Yüzyılın hakim kültürel gerçeği olan ve sanatı da içine alan görsel kültür çağı, iletişim ve etkileşimim görsel hakimiyetini incelemek ve görsel kültürel metinlerin ağırlıklı motivasyon yönelimi olarak tüketim estetiğini çözümlemek amacı söz konusudur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 5. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel kültür ve tüketim estetiği dersi, geleneksel sanat ve sanatın görsel kültürel potansiyelleri, çağdaş sanat ve çağdaş sanatın görsel kültürel potansiyelleri, kültürel üretim pratikleri olarak sanatsal eğilimler, estetiğin endüstriyel nitelikleri ve tüketime ilişkin motivasyonları, görsel metin çözümlemeleri ve görsel teknolojilerin tekno-kültürel değerlendirilmesi, gibi içerikleri ele almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 6 3 18
19 Beyin Fırtınası 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 10 3 30
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü, görsel ve görselleştirmen biçimleri Okuma
2 Görsel üretim olarak geleneksel ve çağdaş sanatlar Okuma
3 Görselliğin kültürel potansiyelleri Okuma
4 Görselliğin kültürel potansiyellerinin sanat vasıtasıyla işlenmesi Okuma+Ödev
5 Kültürel okuryazarlıklar ve görsel kültür okuruyazarlığı Okuma
6 Görsel okuryazarlıklar ve sanatsal okuryazarlıklar ilişkisi Okuma
7 Görsel üretim ve tüketim bağlamı Okuma
8 Tüketim estetiği Okuma
9 Ara Sınav.
10 Medya estetiği ve tüketim estetiği Okuma
11 Sanatsal üretim ve tüketimin görsel kültürel kapsamları Okuma
12 Çağdaş sanat ve günlük yaşam estetikleri Okuma+Ödev
13 Görsel kodlamalar ve metin çözümlemeleri Okuma
14 Postprodüksiyon ve bağlantılı estetikler Okuma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267324 Görsel kültür kavramlarını bilir
2 1267325 Görsel kültür çağında sanatın kültürel kapsamlarını söyler
3 1267326 Görsel metinlerin pedagojik içerikler olarak ele alınacağını düşünür
4 1267327 Görsel kültürün tüketim kültürü ile olan organik bağını ifade eder
5 1267328 Kültürel metinlerin görsel ifadesinde sanatın rolünü değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.