Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY616 Deneysel Tipografi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste, tipografinin doğru ve etkili kullanımı ile ilgili kapsamlı bir anlatım, çoklu görsellerle desteklenerek, tipografik öğelerin tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmesi, duygu ve düşüncelerin sembol ve metinlerle ifade edilmesini sağlayacak formların incelenmesi, tipografik kompozisyon, yazımla ilgili yapısal ilişkiler, kompozisyonda tipografik öğelerin değerlendirilmesi, tipografik roller, başlıklar, ikincil başlıklar, resim altyazıları, yazı tipleri, yazı tipleri, yazı tipleri, yazı tipleri, yazı tipleri, yazı tipleri, imzalar ve diğer tipografik roller ve deneysel tipografi uygulamaları yapmayla ilgili bilgi verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gonzales, D. (2012). Typography : Graphic Design İn Context, London. 2. Sarıkavak, Namık Kemal, (2014). Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, İstanbul. 3. Sarıkavak, Namık Kemal, (2004). Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara. 4. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 1, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara. 5. Sarıkavak, Namık Kemal, (2005). Sayısal Tipografi 2, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 6. Becer, Emre, (2010). Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi, Ankara. 7. Carter, Rob, Ben Day, Philiph Meggs, (2007). Typographic Design: Form And Communication, John Wiley & Sons Inc. Canada. 8. Frıedl, Friedrich Nicolaus Ott, Bernard Steın, Könemann, (2000). Typography When Who How, Köln

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tipografi ve kurumsal kimliğin incelenmesi, çeşitli yazı tiplerinin incelenmesi, mesajın doğru yazı karakterinin seçilmesi, bugünkü tipografik anlayışın ve önceki çalışmaların karşılaştırılması, posterler, dergiler, gazeteler vb. tipografinin kullanım alanları. Tipografik tasarımlar yapma düşüncesinin tartışılması ve uygulama örneklerinin incelenmesi, kavram ya da konu tipografik nesnelerin tüm olanaklarını kullanarak uygulama oluşturma ve deneysel tipografi çalışmaları gerçekleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
22 Proje Hazırlama 8 2 16
23 Proje Sunma 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tipografi’de kullanılan temel terimler, Tipografi’nin grafik tasarım ürünlerindeki önemi ve işlevinin anlatımı, Tipografinin ve kaligrafinin grafik tasarım uygulamalarında doğru ve etkili kullanımına ilişkin görsellerin incelenmesi. Literatür hazırlığı
2 Tipografi ve kurumsal kimlik incelemelerinin yapılması, Tipografinin grafik tasarımdaki kullanım alanlarının örneklenerek anlatılması. Uygulama
3 Günümüzün tipografik anlayışı ve önceki çalışmaların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Uygulama
4 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve uygulama örneklerinin incelenmesi, Uygulama
5 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve gazete/dergi sayfası tasarım uygulamasının gerçekleştirilmesi. Uygulama
6 Tipografinin kullanım alanlarına yönelik afiş, dergi, gazete vb. Tipografik tasarımların yapılmasına ilişkin düşüncelerin tartışılması ve gazete/dergi sayfası tasarım uygulamalarına devam edilmesi Uygulama
7 Bir kavram ya da konunun, tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş, kitap, dergi, kurumsal kimlik vb.) özgün ve yaratıcı uygulama çalışmalarının yapılması, Uygulama
8 Bir kavram ya da konunun, tipografik ögelerin tüm imkanlarının kullanılmasıyla, tipografinin kullanım alanlarına yönelik (afiş, kitap, dergi, kurumsal kimlik vb.) özgün ve yaratıcı uygulama çalışmalarına devam edilmesi Uygulama
9 Ara Sınav
10 Deneysel tipografi çalışmalarının yapılması. Uygulama
11 Deneysel tipografi çalışmalarının yapılması. Uygulama
12 Kullanım alanlarına yönelik deneysel tipografi çalışmalarının yapılması. Uygulama
13 Kullanım alanlarına yönelik deneysel tipografi çalışmalarının yapılması. Uygulama
14 İmza karakterinde özgün, dikkat çekici, dinamik kişisel yazı uygulamalarının yapılması ve genel değerlendirme, genel değerlendirme Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267172 Tasarım içerisinde tipografik unsurların hiyerarşik düzenlemesini kavrar.
2 1267173 Deneysel tipografi çalışmaları planlayabilir ve yapabilir.
3 1267174 Tipografik düzenleme ile gazete, dergi, afiş ve web arayüz çalışmaları gibi görsel iletişim tasarımı alanıyla ilgili çalışmaları yapabilir.
4 1267175 Belirli amaçlara uygun özgün yazı karakterlerini kavrar.
5 1267176 Farklı alanlarda tipografinin kullanım alanlarına yönelik farklı çalışmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.