Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin, grafik tasarımı ve grafik tasarım için gerekli olan teorik ve teknik bilgileri öğrenmesini sağlayarak, dijital veya baskı ortamları için üretilecek olan grafik tasarım ürünlerini, sektörde sıkça kullanılan güncel, popüler bir yazılım olan Photoshop yardımı ile tasarlayabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aslı TOSYALI KARADAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARMSTRONG, H. Grafik Tasarım Kuramı/Tasarım Alanından Okumalar. 1. Baskı,(Çev. Mehmet Emir Uslu), Espas Sanat Kuram Yayınları, İstanbul, 2012. AMBROSE, G. Ve HARRIS, P., Grafik Tasarımın Temelleri. (Çev. Mehmet Emir Uslu), İstanbul, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2012 BECER E., İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınevi, 2002, Ankara. BURMA, Z.A., Uygulamalı ve Örnekli Grafik ve Animasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013. UÇAR T. F., Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap yayınları, Ankara. CLAİR, K. A., Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry. KETENCİ, H.F., BİLGİLİ, C. Görsel İletişim & Grafik Tasarım. 1. Baskı, Beta Yayıncılık İstanbul, 2012. SARIKAVAK, N. K., Tipogafinin Temelleri. Doruk yayıncılık, Ankara, 1997. SEYLAN, A., Temel Tasarım. M-Kitap, Ankara, 2005. TWEMLOW, A. Grafik Tasarım Ne İçindir?. (Çev. Dalsu Özegen), Yem Yayıncılık, İstanbul, 2011. Photoshop CS6, Özge MARDİ BAYAR, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012. The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers, Scott KELBY, Peachpit Press, USA, 2012. Illustrator CS6, Yavuz GÜMÜŞTEPE, KodLab Yayınevi, İstanbul, 2012. MAZLUM, F.S., Photoshop CS5.5. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012. Adobe InDesign CS6 on Demand, Steve JOHNSON, Pearson Publishing, USA, 2012. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book, Adobe Creative Team, Adobe Press, USA, 2012. Grafik Tasarım Dergisi Photoshop Magazin Dergisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste kullanılacak olan mac bilgisayar ve işletim sistemi. Grafik tasarım nedir, ne için kullanılır. Grafik tasarım ürünlerinin üretildiği farklı yazılımlar. Dijital ortamlar ve matbaa arasındaki teknik farklar. Popüler bir fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım yazılımı olan Photoshop programını öğrenme. Photoshop kullanılarak çeşitli grafik tasarım ürünleri tasarlayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, oryantasyon, Macintosh Bilgisayarı ve MAC-OS X İşletim Sistemi Hakkında Genel Bilgi Grafik Animasyon ve Bilgisayar Destekli Tasarım 1. Hafta.mp4
2 Adobe Photoshop’un Çalışma Alanını (Arayüz) Tanıma- Kayıtlı görsellerin açılması- Photoshop programını hızlı ve rahat kullanabilme- Photoshop’ta açık belgelerin düzenlenmesi- Paletlerle çalışma ve çalışma alanının kişiselleştirilmesi Grafik Hafta-2.mp4
3 Photoshop’ta Yeni Dokümanlarla Çalışmak- Photoshop’ta yeni bir belge oluşturma- Yeni doküman açma penceresi (New Document)- Photoshop’ta ızgara çizgilerinin (Grid) kullanılması- Photoshop’ta cetvellerin (Ruler) kullanılması- Yapılan işlemlerin geri (History Palet) alınması- Yapılan çalışmaları kaydedilmesi (Save)- Photoshop’ta kayıt komutları- Photoshop’ta kayıt formatları• Photoshop Seçim Araçları- Photoshop programı araç paleti (Tool Box)- Photoshop programında seçimlerle çalışmak- Seçim araçlarıyla ilgili ortak özelliklerSelect (Seçim) menüsü Grafik Hafta-3.mp4
4 Photoshop’ta Katmanlarla (Layer) Çalışmak- Katmanlar (Layers) paleti- Yeni katman oluşturma (Create a New Layer)- Katmanların kopyalanması (Duplicate Layers)- Katmanların sıralaması- Katmanların silinmesi (Delete Layer)- Katmanların boyutlandırılması- İnterpolasyon nedir?- Akıllı objeler (Smart Object)- Transform (Biçim Bozma) uygulamaları- Katman Kaynaştırma (Layer Blending Mode) efektleri- Katman Stilleri (Blending Options)- Katmanları saydamlaştırmak, bağlamak, birleştirmek Grafik Hafta-4.mp4
5 Photoshop’ta Boyama ve Rötuş- Photoshop’ta boyama işlemi için renk oluşturma- Photoshop’ta boyama araçları- Photoshop rötuş araçları • Photoshop’ta Renk ve Renk Evrenleri- Renk nedir?- Renk modelleri (Color Mode) nedir?- RGB (Red, Green, Blue) modeli- CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key Color) modeli- Photoshop’ta bulunan diğer renk modelleri- Photoshop’ta temel renk ve ton ayarlamaları Grafik Hafta - 5.mp4
6 Photoshop’ta Yazılarla/Metinlerle Çalışmak- Yazı aracının (Type Tool) kullanımı - Karakter Paleti (Character / Character Styles)- Paragraf Paleti (Paragraph / Paragraph Styles)- Eğik yazı yazılması (Warp Text)- Yazılara efekt uygulanması (Text Effects)- Yazı maskesi araçlarının kullanılması (Type Mask Tools)- Yazıların resme dönüştürülmesi (Rasterize Type) Grafik Hafta - 6.mp4
7 Photoshop’ta Filtrelerle Çalışmak- Photoshop filtrelerinin kullanımındaki temel kurallar- Görüntüyü sıvılaştırma (Liquify)- Perspektif yüzeyi bulunan fot. Rötuş (Vanishing Point)- Photoshop filtreleri Grafik Hafta - 7.mp4
8 Adobe Bridge İle Çalışmak- Bridge Arayüzünü Tanımak- Brigde Üzerinde Fotoğraflar Üzerinde Oynamak- Photoshop ve Bridge Arasında Dosyalarla Çalışmak• Photoshop’ta Animasyon Yapmak- Timeline paleti- Farklı Formatlarda Animasyon• Photoshop Programı Klavye Kısayolları• Photoshop Programı İle İlgili Kaynak İnternet Adresleri • Photoshop İle Görsellerin İşlendiği Reklam Örnekleri Grafik Hafta - 8.mp4
9 Ara Sınav
10 Amblem/Logo/Logotype Tasarımı Amblem - logo.pptx
Grafik Hafta - 9.mp4
11 Afiş Tasarımı Grafik Hafta - 10.mp4
12 Afiş Tasarımı Grafik Hafta - 11.mp4
Afiş.pptx
13 Kurumsal Kimlik Tasarımı Grafik Hafta - 12.mp4
Kartvizit - antetli kağıt - antetli zarf.pptx
14 Fotomanipülasyon Çalışması Grafik Hafta - 13.mp4
Grafik Hafta - 14.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464377 Grafik işleme programını (piksel tabanlı) etkili kullanabilir.
2 1464378 Bilgisayarda fotoğraf/görüntü işler.
3 1464379 Grafik işleme programı ile amblem/logo/logotype oluşturur.
4 1464380 Grafik işleme programı ile afiş oluşturur.
5 1464381 Grafik işleme programı ile kurumsal kimlik tasarımı oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 3 2 1 3 2 4 2 1 5 1
2 5 1 3 2 1 3 2 4 2 1 5 1
3 5 1 3 2 1 3 2 4 2 1 5 1
4 5 1 3 2 1 3 2 4 2 1 5 1
5 5 1 3 2 1 3 2 4 1 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek