Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT209 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Halkla ilişkiler alanında kurum içi ve kurum dışında kullanılan iletişim araçlarını tanımak ve bunlara göre yazım teknik ve yeterliliklerini geliştirmek ve donanım kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Ferah Onat Halkla İlişkiler Yazarlığı, Sevil Bayçu Reklam Yazarlığı, Müge Elden Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, İrfan Erdoğan Türkiye'de Halkla İlişkiler Uygulamaları, Arzu Çekirge Paksoy Yazınsal İletişim ve Halkla İlişkiler, Engin Berk Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları, Ann Handley ve C. C. Chapman Halkla İlişkiler ve Medya, Aydemir Okay ve Ayla Okay Medya ve Halkla İlişkiler, Ceyda Aydede

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkilerde yazının önemi, yazma ve medya ilişkisini anlamak, halkla ilişkiler araçlarını tanımak, iletişim araçları için yazım teknikleri, internet ve sosyal medya yazarlığı, kriz dönemlerinde yazarlık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 20 1
11 Soru-Yanıt 0 20 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 0 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazının önemi ve halkla ilişkiler yazarlığına giriş Metin Yazarlığı 1.pptx
2 Halkla ilişkilerde yazarlık ve medya ilişkileri Metin Yazarlığı 2.pptx
3 Halkla ilişkilerde yaratıcı yazarlık ve ikna Metin Yazarlığı 3.pptx
4 Halkla ilişkiler yazarlığında planlama Metin Yazarlığı 4.pptx
5 Haber yazma teknikleri Metin Yazarlığı 5.pptx
6 Halkla ilişkiler araçları için yazarlık I Metin Yazarlığı 6.pptx
7 Halkla ilişkiler araçları için yazarlı II Metin Yazarlığı 7.pptx
8 Örnek metin incelemeleri Metin Yazarlığı 8.pptx
9 Vize Sınavı
10 Kriz iletişimi ve halkla ilişkiler yazarlığı Metin Yazarlığı 10.pptx
11 İnternet ve sosyal medya yazarlığı Metin Yazarlığı 11.pptx
12 Reklam yazarlığı Metin Yazarlığı 12.pptx
13 Örnek metin incelemeleri Metin Yazarlığı 13.pptx
14 Örnek metin incelemeleri Metin Yazarlığı 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212657 Halkla ilişkiler alanındaki yazılması gereken tüm metinlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olur
2 1212677 Yaratıcı yazarlık ile ilgili kendini geliştirir
3 1212717 Geleneksel ve sosyal medya için yazılması gereken metinler ile ilgili yaratıcı çözümler üretir
4 1212721 Metin yazarlığı sürecindeki etik ve etik dışı davranışları ayırt eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2
2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3
3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4
4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek