Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT221 Haber Toplama ve Yazma 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Haber toplama ve yazma dersi kapsamında öğrencilerin haber kavramını farklı açılardan öğrenerek, haber türlerini, haberin öğelerini, temel haber yazma tekniklerini, başlık kompozisyonunun öğelerini ve haber girişlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkan Yüksel, Halil İbrahim Gürcan (2001). Habercinin El Rehberi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Rıdvan Bülbül (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları. Atilla Girgin. Haber Yazım Teknikleri. İstanbul: Der Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haber kavramı, habere ilişkin farklı yaklaşımlar, haber türleri, haberin öğeleri, temel haber yazma teknikleri, başlık türleri ve haber girişleri; bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
10 Tartışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğine ilişkin genel bilgilendirme Yok Yok
2 İletişim alanında farklı kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda haberin tanımı ve işlevleri Yok Yok
3 Haber türleri ve Haberin öğeleri: 5N+1K Yok Yok
4 Haberde başlık kompozisyonunun öğeleri ve başlık atmada dikkat edilecek hususlar Yok Yok
5 Haber yazım teknikleri: Ters piramit, Düz piramit, Dikdörtgen ya da Kare Tekniği. Yok Yok
6 Haber girişleri Yok Yok
7 Haber yazım tekniklerinin örneklendirilmesi Var Yok
8 Haber yazım tekniklerinin örneklendirilmesi Var Yok
9 Ara sınav Yok Yok
10 Haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Yok Yok
11 Haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Yok Yok
12 News values Yok Yok
13 Redaksiyon ve editasyon işlemleri Var Yok
14 Haber yazım uygulaması Var Yok
15 Haber yazım uygulaması Var Yok
16 Final Var Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209465 Farklı perspektiflerin bakış açılarıyla haber kavramını tanımlayabilir.
2 1209467 Haber türlerini sınıflandırılabilir.
3 1209486 Haber yazım tekniklerini sınıflandırılabilir.
4 1209492 Haberin öğelerini tanımlayabilir.
5 1209503 Haber girişlerini açıklayabilir.
6 1209519 Bir olayı haber olarak yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 5
4 4 5 4
5 4 5 5
6 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek