Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT227 Medya İlişkilerinin Temelleri 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Stratejik iletişim planı çerçevesinde medya ilişkilerinin önemini kavramak, medyada nasıl algı oluşturulduğunun, medyanın önemi ve öncelik verdiği konular ve medya endüstrisi konularında temel bilgi edinmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye'de Medya Endüstrisi, Gülseren Adaklı Türkiye'de Medyanın Dönüşümü, Beybin Kejanlıoğlu Medyanın Toplumsal Tarihi, Asa Briqqs ve Peter Burke Medya Teori ve Araştırmaları, İrfan Erdoğan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye'de ve dünyada medya endüstrisi, medyanın tarihsel gelişimi, toplumsal süreçlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 20 40
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya tarihine giriş ve baskı devrimi
2 Radyo ve televizyon yayıncılığı politikaları
3 Dünyada medya ve yayıncılık politikaları
4 Türkiye'de yayıncılık politikaları
5 Türk basın sektörünün gelişimi I
6 Türk basın sektörünün gelişimi II
7 Türkiye'de yayıncılık politikalarının analizi
8 İletişimin eleştirel ekonomi politiği
9 Vize sınavı
10 Medya ve mülkiyet sorunu
11 Medya sektöründe profesyonelleşme ve istihdam politikaları
12 Medya endüstrisinde yaşanan son gelişmeler
13 Sosyal medyanın ekonomi politiği
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236742 Gazetecilik ve halkla ilişkiler alanlarına ilişkin mesleki terminolojiyi tanımlar.
2 1236743 Halkla ilişkilerde medyaya yönelik uygulamaları açıklar.
3 1236744 Halkla ilişkiler yazarlığında kullanılan teknikler ve araçlar hakkında gerekli tecrübeyi edinir.
4 1236745 Haber toplama ve üretim sürecini açıklar.
5 1236776 Gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanları arasındaki ilişkiyi tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4
2 5 3 3 3 4 3
3 5 5 4 3 5 5 5 4
4 5 4 4 5
5 5 5 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek