Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT223 Yaratıcı Yazarlık 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında yazarlık kavramının benimsetilmesi, yazarlık becerileri ve yazınsal türlerde öğrencinin uygulamaya dayalı yetkinliklerinin artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçak, G. (2013). Yaratıcı Yazmanın Hazzı. İstanbul: Alfa Yayınları. İlerialkan, D. ve Yılmaz, R. (2015). Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar. İstanbul. Alfa Yayınları. Bıyıklıoğlu, Z. (2015). Yeni Başlayanlar İçin Yaratıcı Yazarlık. İstanbul. Esen Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazma eylemi, başlangıç oluşturma, kurmaca metinlerde karakter yaratımı, tip, karakter ve anlatı oyuncusu, zaman, mekan ve kronotoplar, olay örgüsü, anlatma, odaklanma ve anlatı durumları, anlatı türleri, metnin sonlandırılması ve revizyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 10 50
54 Ev Ödevi 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285640 Yazma eylemini tanımlar
2 1285641 Anlatı türlerini sıralar
3 1285642 Anlatı bileşenlerini tanımlar
4 1285643 Olay örgüsü şekillendirme kuramlarını tartışır
5 1285644 Başlangıç ve sonlandırma türlerini sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 3 4
2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 3 4
3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 3 4
4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 3 4
5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek