Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT206 Reklam Yazarlığı 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Farklı reklam ortamlarında gerekli olan yazım yeteneklerini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müge Elden (2014). Reklam Yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları. Joseph Sugarman (2008). Reklam Yazarının El Kitabı. İstanbul: Mediacat Yayınları. Damla İlerialkan ve Recep Yılmaz (2015). Senaryo Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?. İstanbul: Alfa Yayınları. Ersel Serdarlı (2008). Reklam Yazmak. İstanbul: Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam yazarlığının ilkeleri, yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları, radyo reklam yazarlığı, basılı reklam yazarlığı, televizyon reklam yazarlığı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 4 3 12
11 Soru-Yanıt 8 3 24
15 Gösterme 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklamcılıkta metin yazarlığının konumu I. Hafta - Reklam Metni ve Metin Yazarlığı.ppt
2 Reklam senaryosu ve yazım formatı II. Hafta - Televizyon Reklam Senaryosu Formatı.ppt
3 Reklam ekolleri ve reklam yazımında kullanılan yaratıcı stratejiler III. Hafta - Temel Yaratıcı Strateji ve Ekoller.ppt
4 Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları IV. Hafta - Reklam Yazarlığında Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme Yolları.ppt
5 Televizyon reklam film türleri ve formatları V. Hafta -Yaklaşımlar ve Anlatım Formları.ppt
6 Kamera açıları VII. Hafta - Çekim Ölçekleri, Hareket ve Görüş Açısı.ppt
7 Çekim ölçekleri VII. Hafta - Çekim Ölçekleri, Hareket ve Görüş Açısı.ppt
8 Ara sınav
9 Kamera Hareketleri VII. Hafta - Çekim Ölçekleri, Hareket ve Görüş Açısı.ppt
10 Sahneden sahneye geçiş yolları ve post prodüksiyon VIII. Hafta - Görüntüsel Geçişler ve Bilinmesi Gereken Diğer Kavramlar.ppt
11 Yazım sonrası aşama X. Hafta - Yazım Sonrası.ppt
12 Radyo reklamcılığı IX. Hafta - Ses Unsuru Kurumsal Zorunluluklar ve Reklam Film Türleri.ppt
13 Basılı reklamcılık VI. Hafta -Yapım Teknikleri.ppt
14 Örnek uygulamalar PANTENE.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223325 Reklam yazı türlerini sıralar
2 1223354 Reklam yazarlığı, estetik ve sanat ilişkisini tartışır
3 1223374 Reklam senaryosu yazar
4 1223380 Çekim ölçekleri, sahneden sahneye geçiş yolları, kamera açıları, kamera hareketleri ve post prodüksiyon tekniklerini tanımlar
5 1224243 Yaratıcı stratejileri, reklam ekollerini ve reklam yapım formatlarını sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 1 2 2 3 5 2 2 5 3
2 5 5 3 1 2 2 3 5 2 2 5 3
3 5 5 3 1 2 2 3 5 2 2 5 3
4 5 5 3 1 2 2 3 5 2 2 5 3
5 5 5 3 1 2 2 3 5 2 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek