Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT208 Marka Yönetimi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere marka ve marka yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmek; giderek artan rekabet ortamında işletmeler açısından marka, marka konumlandırma ve stratejik yönetiminin öneminin anlaşılmasını sağlayarak, öğrencilere marka stratejilerinde karlılığı arttıracak kavram ve teknikleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Markan Kadar Konuş, Ferruh Uztuğ, Mediacat Yayınları Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, Güven Borça, Mediacat Yayınları Marka Yönetimi, Işıl Karpat Aktuğlu, İletişim Yayınları Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, Mehmet Akif Çakırer, Ekin Basım Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında marka yönetimi süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınmakta, örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerden ayrıca ders kapsamında bir marka yönetimi stratejik planı da hazırlamaları istenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 20 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Bir Giriş; Tüketicinin satın Alma Tercihleri; Marka Kavramı; Marka ve Ürün Karşılaştırması; Markanın Tarihçesi MY I. Hafta.pptx
2 Markanın Faydaları; Markanın Yardımcı Unsurları MY II. Hafta.pptx
3 Marka Karar Alanları; logo, amblem, slogan, görsel kurumsal kimlik oluşturma, vb. MY III. Hafta.pptx
4 Stratejik marka yönetim sürecinin planlanması MY IV. Hafta.pptx
5 Marka yaratma stratejileri MY V. Hafta.pptx
6 Marka denkliği unsurları ve denkliği oluşturma MY VI. Hafta.pptx
7 Markanın Konumlandırılması ,Farklılaşma MY VII. Hafta.pptx
8 Arasınav MY VIII. Hafta.pptx
9 Marka iletişimi,itme ve çekme stratejileri
10 Global marka yönetimi
11 Glokal marka yönetimi
12 Marka Yönetiminde Örnek Olay Analizleri
13 Marka Yönetiminde Örnek Olay Analizleri
14 Dijital marka yönetiminde temel unsurlar
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448778 Marka yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1448790 Marka yönetimi süreci ile bu süreci etkileyen faktörleri bilir.
3 1448802 İşletmelerin uyguladığı marka yönetim stratejilerini değerlendirir.
4 1448822 Marka yönetimi ile ilgili olarak stratejik planlama ve uygulama yapar.
5 1448852 Global markalar için farklı kültürlere yönelik strateji üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4 5
4 5 5 4
5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek