Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT214 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste bütünleşik olarak bir kampanya stratejisinin oluşturulması ve uygulanması öğrenilmiş olur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Derse Devam zorunludur. %30 devamsızlık hakkı kullanır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozkurt, İzzet. “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2007 Mine Oyman, Yavuz odabaşı, Pazarlama İletişmi Yönetimi, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2006 Nilay Başok Yurdakul, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama iletişimi kavramı, özellikleri, türleri, modelleri ve unsurları ele alınarak tutundurma karması, pazarlama iletişimi etkilerinin planlanması ve organizasyonu, pazarlama iletişiminin boyutu öğrencilere aktarılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
34 Okuma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, ders planı, kapsam, terminoloji
2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı 1 Bütünleşik Pazarlama İletişimi.docx
3 Pazarlama İletişim Karması Halkla ilişkiler
4 Pazarlama İletişim Karması Reklam
5 Bütünleşik Satış Tutundurma ve Satış Geliştirme BPİ- 4.pdf
6 Bütünleşik Kişisel Satış - Doğrudan Pazarlama BPİ 5.pdf
7 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yaratıcılık Süreci
8 Bütünleşik kampanya planlama
9 Vize Sınavları
10 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Kurumsal Kimlik
11 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Markanın Yeri ve Önemi
12 İnternet Reklamcılığı BPİ 6.pdf
13 Geleneksel Medyada Bütünleşik Pazarlama İletişimi
14 Yeni Medyada Bütünleşik Pazarlama İletişimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216426 Kişisel satış sürecini kavrar ve uygular.
2 1216440 Doğrudan pazarlama çalışmalarını organize eder ve uygular.
3 1216495 Pazarlama iletişim karmasını oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 2 4 2 2 2
2 4 3 2 3 4 3 4 2 2
3 4 3 2 3 2 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek