Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT220 Fonetik ve Diksiyon 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Genel bağlamda Türk dilinin doğru sesletime (fonetik) ve sözcüklerin doğru sesletimine ilişkin özelliklerine dikkati çekerek yapılan hatalı sesletim ve ses üretiminin, sözcük kullanımının, vurgulamaların doğru yönde üretilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Solunum yolları ve konuşma organlarında fiziki engel bulunmamak

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alabilmek için ses üretimi ve işitme organlarının tam sağlıklı olması öğrencinin menfaati icabıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz ve diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay,(YKY) Söz söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap (Remzi) Güzel ve Etkili Konuşma, Dervişoğlu, Yılmaz, (Papatya Yayınları) Söz Söyleme Sanatı, Casson (Kariyer) Türkçe, nereye? Jülide Gülizar,(Sinemis) Seslendirmeye Giriş,Hakan Kaçan,( Cinius)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçe'nin doğru kullanımı, diksiyon, stres, ton ve eklemlenme. TV veya Radyo'da program içeriği okuma. Beden dili de dahil olmak üzere fikir ve ifadelerin aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Türkçe'nin orijini ve dil aileleri, Türkçe'nin yapısal özellikleri, insan ve dil
3 Türkçe nin lehçeleri, şiveler ve ağızlar
4 Ses üretimi ve üretim organları
5 Doğru sesletim, artikülasyon, diksiyon üretim hataları ve düzeltmeler
6 Doğru nefes alam teknikleri ve üst solunum ve konuşma organları / Nefes çalışmaları
7 ARA SINAV/SÖZLÜ
8 Metin okuma uygulamaları/radyo, haber, tiyatro, masal, şiir
9 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, haber, talk show, dj
10 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, yarışma eğlence, panel
11 Metin okuma uygulamaları/ tonlama ve vurgu, dublaj, dış ses uygulamalrı
12 Sunum ve dil uygulamaları- televizyon
13 Sunum ve dil uygulamaları-televizyon
14 Sunum ve dili uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri
15 Sunum ve dili uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri
16 Yıl sonu sınavı/ sözlü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224244 Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişim türlerinde etkin kullanır
2 1224253 Doğru nefes alma ve ses kullanım tekniklerini öğrenir
3 1224264 Etkili iletişim kurma becerisini kazanır
4 1224266 Beden dilini etkin bir biçimde kullanır
5 1224269 Farklı mecralarda sunuculuk yapmak için gereken becerileri kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 5
3 3 5
4 4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek