Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT224 Popüler Kültür ve Reklam 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Kültür kuramları ve popüler kültür yaklaşımları bağlamında reklam üretimlerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-John Fiske (2012). Popüler Kültürü Anlamak. İstanbul: Parşömen Yayınları. -Mike Featherstone (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür kuramları, popüler kültür yaklaşımları, reklamın fonksiyonu, kültür sosyolojisi, tüketimin üretimi, ekonomik sirkülasyon, modernizm, Post-Modernizm, reklamın toplumsal etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür, popüler kültür ve reklam ilişkisi DERS 1 - KÜLTÜR KAVRAMI.pptx
2 Kültür sosyolojisinin temelleri: Kurumlar DERS 2 - POPÜLER KÜLTÜR.pptx
3 Kültür sosyolojisinin temelleri: Formasyonlar DERS 2 - POPÜLER KÜLTÜR.pptx
4 Kültür sosyolojisinin temelleri: Üretim araçları DERS 3 - REKLAM.pptx
5 Kültür sosyolojisinin temelleri: Özdeşimler DERS 4 - POPÜLER KÜLTÜR VE TÜKETİM TOPLUMU.pptx
6 Kültür sosyolojisinin temelleri: Formlar Popüler Kültür ve Reklam 6.pptx
7 Kültür sosyolojisinin temelleri: Kurumlar Popüler Kültür ve Reklam 7.pptx
8 Ara sınav
9 Kültür sosyolojisinin temelleri: Yeniden üretim ve organize olma Popüler Kültür ve Reklam 8.pptx
10 Üretim yapısının dönüşümü
11 Modernizm, Post-Modernizm ve tüketim kültürü
12 Popüler kültür yaklaşımları POPÜLER KÜLTÜR VE TÜKETİM TOPLUMU.pptx
13 Popüler kültür ve reklam POPÜLER KÜLTÜR VE REKLAM.pptx
14 Argümanları sorgalamak: Reklam, ekonomik sirkülasyon ve toplumsal gelişme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462875 Popüler kültür yaklaşımlarını sıralar.
2 1462876 Modernizm, postmodernizm ve tüketim kültür ilişkisini tartışır.
3 1462877 Tüketimin üretimi kavramını tanımlar.
4 1462878 Reklamın ekonomik sirkülasyondaki işlevini bilir.
5 1462879 Kültür sosyolojisinin temel kavramlarını sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4
2 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5
3 5 5 3 4 3 4 4 2 4 4 5 4
4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek