Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT224 Popüler Kültür ve Reklam 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Kültür kuramları ve popüler kültür yaklaşımları bağlamında reklam üretimlerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-John Fiske (2012). Popüler Kültürü Anlamak. İstanbul: Parşömen Yayınları. -Mike Featherstone (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür kuramları, popüler kültür yaklaşımları, reklamın fonksiyonu, kültür sosyolojisi, tüketimin üretimi, ekonomik sirkülasyon, modernizm, Post-Modernizm, reklamın toplumsal etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür, popüler kültür ve reklam ilişkisi
2 Kültür sosyolojisinin temelleri: Kurumlar
3 Kültür sosyolojisinin temelleri: Formasyonlar
4 Kültür sosyolojisinin temelleri: Üretim araçları
5 Kültür sosyolojisinin temelleri: Özdeşimler
6 Kültür sosyolojisinin temelleri: Formlar
7 Kültür sosyolojisinin temelleri: Kurumlar
8 Ara sınav
9 Kültür sosyolojisinin temelleri: Yeniden üretim ve organize olma
10 Üretim yapısının dönüşümü
11 Modernizm, Post-Modernizm ve tüketim kültürü
12 Popüler kültür yaklaşımları
13 Popüler kültür ve reklam
14 Argümanları sorgalamak: Reklam, ekonomik sirkülasyon ve toplumsal gelişme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238529 Popüler kültür yaklaşımlarını sıralar.
2 1238530 Modernizm, postmodernizm ve tüketim kültür ilişkisini tartışır.
3 1238531 Tüketimin üretimi kavramını tanımlar.
4 1238532 Reklamın ekonomik sirkülasyondaki işlevini bilir.
5 1238533 Kültür sosyolojisinin temel kavramlarını sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4
2 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5
3 5 5 3 4 3 4 4 2 4 4 5 4
4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek