Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT230 Ajans Sahipliği ve İşletmeciliği 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Ajans Sahipliği ve İşletmeciliği dersi ile öğrencilerin halkla ilişkiler, reklam ve medya ajanslarının görev tanımlarını, türlerini, işlevlerini, işleyiş süreçlerini ve organizasyonel yapılarını öğrenmeleri ve öğrendiklerini çalışma sahasında uygulayabilmeleri için gereken teorik ve teknik altyapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ders öğretim üyesi tarafından verilen ders notları - Gonca Köse, Reklam Ajanslarına İşveren Markası Bakışı, Detay Yayıncılık, 2012 - Filiz B. Peltekoğlu, Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler, BAMM, 2008 - Candan Çelik Dural, Medya Planlaması ve Reklamverenin Ajans Seçimi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, halkla ilişkiler, reklam ve medya ajanslarının kısa tarihçesini; görev tanımlarını, türlerini, işleyişlerini, işlevlerini, organizasyonel yapıları hakkında teorik bilgileri kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders in içeriği, kapsamı, işlenişi ve dönem içerisinde hazırlanacak öğrenci projeleri hakkında bilgilendirme.
2 Ajans kavramı, ajansları ortaya çıkaran nedenler ve tarihçe. Pazarlama iletişimi alanında faaliyet gösteren temel ajans türleri.
3 Reklam ajansları: Tanımı, türleri, görevleri ve işlevleri.
4 Reklam ajansları: İşleyişi, organizasyonel yapısı, görev birimleri.
5 Reklam ajansları: Ajansların kurulumu, işletmeciliği ve gelir kaynakları. Dünyadan ve Türkiye'den önemli reklam ajans örnekleri.
6 Halkla İlişkiler Ajansları: Tanımı, türleri, görevleri ve işlevleri.
7 Halkla İlişkiler Ajansları: İşleyişi, organizasyonel yapısı, görev birimleri.
8 Arasınav
9 Halkla İlişkiler Ajansları: Ajansların kurulumu, işletmeciliği ve gelir kaynakları. Dünyadan ve Türkiye'den önemli halkla ilişkiler ajans örnekleri.
10 Medya Ajansları: Tanımı, türleri, görevleri ve işlevleri.
11 Medya Ajansları: İşleyişi, organizasyonel yapısı, görev birimleri.
12 Medya Ajansları: Ajansların kurulumu, işletmeciliği ve gelir kaynakları. Dünyadan ve Türkiye'den önemli medya ajans örnekleri.
13 Dijital Ajanslar: Tanımı, türleri, görevleri ve işlevleri.
14 Dijital Ajanslar: İşleyişi, organizasyonel yapısı, görev birimleri. Dünyadan ve Türkiye'den önemli dijital ajans örnekleri.
15 Genel değerlendirme
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232427 Ajans kavramını tanımlar
2 1232428 Ajansların faaliyet alanlarını tanımlar
3 1232429 Ajanslarda görev dağılımının nasıl yapılması gerektiğini bilir
4 1232430 Ajans birimlerini ve görev tanımlarını bilir
5 1232431 Ajansların gelir elde etme biçimlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 4
3 4 4
4 4 5
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek