Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT228 Görsel Kültür 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında, öğrencilerin görsel metinleri kültürel bağlamda okuma, yorumlama ve çözümleme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Berger (2016), Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, Metis Yayıncılık Giovanni Sartori (2004), Görmenin İktidarı, Çev. Bahar Ulukan, Karakutu Yayınları Malcolm Barnard (2010), Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Çev. Güliz Korkmaz, Ütopya Yayınevi Alev Fatoş Parsa (2004), İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi, Makale Umut Tümay Aslan (2003), Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık, Makale

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür, görsel kültür, görsel metinler, görsel metinleri okuma ve çözümleme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu, kapsamı ve işlenişi hakkında bilgilendirme, kültür ve görsel sosyoloji GÖRSEL KÜLTÜR- 1.pptm
2 Görme eyleminin ve görsel olanın, görsel kültürün ve çalışmalarının tanımlanması, Malcolm Barnard’ın Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür kitabının tartışılması GÖRMENİN İKTİDARI 4.pptx
GÖRSEL KÜLTÜR - 5.pptx
3 John Berger’in Görme Biçimleri kitabının tartışılması GÖRSEL KÜLTÜR -3.pptx
4 İmge, bakış ve iktidar. Görme iktidarının araçsallaşmasında dönemsel gelişmeler: Merkezi perspektif, camera obscura, stereoskop ve panopticum. Antik Yunan düşünürlerinden Balzac’a göz, görme ve iktidar. Sartori, Bentham, Foucault’nun görüşlerinin anlatılması GÖRSEL KÜLTÜR - 2.pptx
5 Görsel olan ve gerçeklik üzerine Kartezyen Perspektifçilik temelli tartışma. GÖRMENİN İKTİDARI 4.pptx
6 Jean Baudrillard’ın eserleri ekseninde, gerçeklik, hipergerçeklik, sanal gerçeklik, simulakrlar ve simülasyon kavramları üzerine görsel kültür odaklı tartışma. GÖRSEL KÜLTÜR.pptx
7 Görsel kültür ve bellek. Sözlü kültür, yazılı kültür, ikincil sözlü kültür ve görsel kültür dönemleri bağlamında mitos, drama ve imge GÖRSEL KÜLTÜR- 1.pptm
8 Arasınav
9 Görsel kültür ve mimari GÖRSEL KÜLTÜR - 6.pptx
10 Resimden fotoğrafa görsel kültür GÖRSEL KÜLTÜR - RESİMDEN FOTOĞRAFA.pptx
11 Walter Benjamin’in “Tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı" metni eşliğinde yeniden üretim, görsel teknolojiler, kopyalama kavramları ekseninde tartışma MİTOLOJİ VE GÖRSEL kÜLTÜR 8.pptx
12 İletişim teknolojileri ve görsel kültür. Sinema ve televizyondan dijital medyaya görsellik, dijital kültür, dijital görsel kültür DİJİTAL GÖRSEL KÜLTÜR - 9.pptx
13 Duvar resimlerinden performans sanatına, sanat ve görsel kültür. GÖRSEL KÜLTÜR- DUVAR RESİMLERİ.pptm
14 Tüketim toplumu, meta fetişizmi, meta estetik vb. kavramlar ışığında reklam görsellerinin analizi ve karşıt görsel okuma TÜKETİM TOPLUMU.pptx
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289101 Dersi alan öğrenci, görsel kültür alanının terminolojisini bilir.
2 1289102 Görsel kültür alanı ile halkla ilişkiler ve reklamcılık arasında bağ kurar.
3 1289103 Reklam uygulamalarında görsel kültürel kodları kullanabilir.
4 1289104 Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında karşısına çıkan görsel metinleri çözümler, yorumlar ve eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5
3 5 5 5
4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek