Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT305 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerde yeni medya uygulamalarını, etik sorunları ve çözümleri açıklamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet Çağında Kurumsal İletişim, Ebru Uzunoğlu, Ferah Onat, Özlem A. Alikılıç, Sinem Y. Çakır. Yeni Medya ve Yeni Halkla İlişkiler, Sırma Oya Tekvar Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik, Gözde Dedeoğlu Sanal Ortamda İletişim, Yeşim Güçdemir Dijital Halkla İlişkiler, Murat Koçyiğit Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları, Aybike Pelenk Özel, Nuray Sert Yılmaz Halkla İlişkiler 2.0 Özlem Aşma Alikılıç

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital halkla ilişkiler araçları ve uygulamaları, sosyal medya yönetimi, sosyal medyada kriz ve itibar yönetimi, etik sorunlar ve çözümleri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni Medya, Kavram ve Özellikleri, İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Yeni Medya 1.pptx
2 Sosyal Medya Araçlarının Kullanım Alanları Yeni Medya 2.pptx
3 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya Kullanımı Yeni Medya 3.pptx
4 Halkla İlişkiler 1.0 ve 2.0 ve Yeni Paydaşlar Yeni Medya 4.pptx
5 Sosyal Medyada İçerik Oluşturma Yeni Medya 5.pptx
6 Sosyal Medyada Kurumsal İletişim Yeni Medya 6.pptx
7 Halkla İlişkiler 2.0 ve Kampanya Yönetimi Yeni Medya 7.pptx
8 Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Kampanya Örnekleri Yeni Medya 8.pptx
9 Vize sınavı
10 Sosyal Medyada Kriz Yönetimi Liderlik 10.pptx
11 Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi Liderlik 11.pptx
12 Sosyal Medyada Müşteri İlişkileri Yönetimi Yeni Medya 12.pptx
13 Sosyal Medyada Etik Sorunlar ve Sorumluluklar Yeni Medya 13.pptx
14 Sosyal Medya ve Yasal Düzenlemeler Yeni Medya 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233207 Sosyal medya ve internet ortamında halka ilişkiler stratejileri geliştirir
2 1233208 PR kavramlarının sosyal medyadaki gelişiminden haberdar olur.
3 1233209 Web tabanlı iletişim sistemlerini etkin bir şekilde anlar
4 1233210 İnternet ve internet üzerinden pazarlama yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 5
2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4
3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek