Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT313 Dijital Reklamcılık 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Dijital Reklamcılık dersi ile öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerine adaptasyonlarını sağlamak; tüketicinin geçirdiği değişim süreci bağlamında yeni reklam ortam, tür ve stratejilerini kavrayarak uygulayabilir olmalarını sağlamak için gereken zeminin oluşturulması; yanı sıra dijital reklamcılığın araştırma, planlama, uygulama, ölçümleme ve değerlendirme aşamalarının öğrenciler tarafından bilinip uygulanabilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ders öğretim üyesi tarafından verilecek olan ders notları - Müge Elden, Füsun Kocabaş; Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar; İletişim Yayıncılık; İstanbul; 2015 - Kaan Varnalı; Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan; MediaCat Yayıncılık; İstanbul; 2012 - Gülay Öztürk; Dijital Reklamcılık ve Gençlik; Beta Yayınları; İstanbul; 2013 - Aytaç Mestçi; İnternette Reklamcılık; Pusula Yayıncılık; İstanbul; 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; geleneksel reklamcılık hakkındaki temel bilgileri; yeni iletişim teknolojileri bağlamında ortaya çıkan yeni tüketicinin özelliklerini; bu yeni tüketici ile etkin iletişim kurmak için kullanılacak yeni reklam tür, yöntem, strateji ve araçlarını; dijital reklamcılık terminolojisini; reklamda değişen araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme ile ölçümleme tekniklerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam Kavramı, Reklamın Kısa Tarihçesi, Pazarlama İletişimi İçerisinde Reklamın Yeri ve Önemi Dijital Reklamcılık 1. Hafta.pptx
2 Reklam Türleri, Fonksiyonları, Reklam Araç ve Ortamları Dijital Reklamcılık 2. Hafta.pptx
3 Yeni Tüketicinin Ortaya Çıkışı: Sessiz Kuşak, Baby Boomers Kuşağı, X - Y - Z Kuşakları, Alfa Kuşağı Dijital Reklamcılık 3. Hafta.pptx
4 Dijital Çağda Tüketiciyle İletişim Kurma: 360 Derecelik Yaklaşım Dijital Reklamcılık 4. Hafta.pptx
5 Dijital Çağda Reklamcılık: Mecralar, Stratejiler, Temel Kavramlar Dijital Reklamcılık 5. Hafta.pptx
6 Dijital Çağda Reklamcılık ve Büyük Veri Dijital Reklamcılık 6. Hafta.pptx
7 İnternet Reklamları Dijital Reklamcılık 7. Hafta.pptx
8 Arasınav
9 Sosyal Medya Reklamları Dijital Reklamcılık 9. Hafta.pptx
10 Mobil Reklamlar
11 Oyuniçi Reklam ve Advergame NEGATIF_MARKA_KONUMLANDIRMA_VE_ANTI_-REK (1).pdf
12 Dijital Medya Planlamanın Temel Unsurları, Programatik Reklamcılık ProgramatikReklamclk_10.35379-cusosbil.628647-822643.pdf
13 Dijital Reklamda Anlatı Oluşturma ve Yaratıcılık ANLATISAL_REKLAMDA_NEGATIF_MARKA_YERLEST.pdf
14 Dijital Reklamda Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçümleme ve Değerlendirme Dijital Reklamda Araştırma ve Uygulama.pdf
15 Reklamda Geleneksel ve Dijital Mecralar ile Stratejilerin Bütünleştirilmesi Geleneksel ve Dijital Reklamcılık.pdf
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232422 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dijital reklamcılık terminolojisini anlar ve kullanır.
2 1232423 Geleneksel ve dijital mecralar ile yöntem ve stratejileri etkin bir biçimde bütünleştirir.
3 1232424 Dijital platformlarda hedef kitle ile etkileşim kurar.
4 1232425 Dijital reklamcılık aşamalarını başarıyla uygular.
5 1232426 Dijital platformlarda yaratıcı fikir ve uygulamalar ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4 3 5 4 5
3 3 5 4 5 4 4
4 5 4 4 5 5
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek