Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT327 Temel Yazılım Bilgisi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bir problemin çözümüne yönelik algoritma oluşturma ve programlama becerileri kazandırmaktır. Ayrıca, resim, video ve ses gibi çoklu ortam öğelerinin tasarımı ve düzenlenmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tungut, H. B. (2016). Algoritma ve Programlama Mantığı. İstanbul: Kodlab Yay. Arı, E. (2014). Örneklerle Algoritma ve C# Programlama. Ankara: Seçkin Yay. Erdinç, F. (2015). Yeni Başlayanlar İçin C# ile Nesne Tabanlı Programlama. İstanbul: Abaküs Kitap. Bedir Erişti, S. Z. (2017). Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında bir problemin çözümüne yönelik algoritma ve akış şeması oluşturma, C# programlama dili kullanılarak temel düzeyde program oluşturma, resim, ses ve video gibi çokluortam öğelerinin tasarımı ve düzenlenmesine yönelik araçların kullanımı ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kullanılabilcek çevrimiçi araçların kullanımı yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
12 Takım/Grup Çalışması 4 4 16
22 Proje Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programlama ile ilgili temel kavramlar tyb_hit.pptx
https://bilgeis.net/tr/courses/33/programlamanin-temelleri
2 Algoritma oluşturma ve akış şeması çizme tyb_hit.pptx
3 Algoritma oluşturma ve akış şeması çizme tyb_hit.pptx
4 Programlamada değişken kullanımı, veri türleri ve operatörler tyb_hit.pptx
5 Programlamada kontrol deyimleri, Programlamada döngü deyimleri tyb_hit.pptx
6 Programlamada dizi kullanımı, Programlamada metotlar ve programlama hataları tyb_hit.pptx
7 Resim ve ses düzenleme araçları https://manual.audacityteam.org/#tutorials
https://bilgeis.net/tr/courses/68/picasa-ile-dijital-fotograf-duzenleme
8 Resim ve ses düzenleme araçları https://manual.audacityteam.org/#tutorials
https://bilgeis.net/tr/courses/68/picasa-ile-dijital-fotograf-duzenleme
9 Ara sınav
10 Video düzenleme araçları https://bilgeis.net/tr/courses/62/davinci-resolve-ile-video-kurgulama
11 Video düzenleme araçları https://bilgeis.net/tr/courses/62/davinci-resolve-ile-video-kurgulama
12 İnfografik tasarımı https://visme.co/blog/category/mastering-infographics/
https://www.canva.com/create/infographics/
13 İnfografik tasarımı https://visme.co/blog/category/mastering-infographics/
https://www.canva.com/create/infographics/,
14 Dijital hikaye oluşturma süreci https://ekitap.alternatifbilisim.org/files/dijital_hikaye_anlatimi.pdf
https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.cfm
https://uow.libguides.com/digitalstorytelling/what-is-it
https://news.microsoft.com/handbook/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288685 Bir problemin çözümüne yönelik algoritma oluşturur.
2 1288686 Bir problemin çözümüne yönelik C# programlama dilini kullanarak basit programlar oluşturur.
3 1288687 Resim, ses ve video dosyalarını düzenler.
4 1288688 İnfografik tasarlar.
5 1288689 Dijital hikayeler oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 2 4
4 2 4
5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek