Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT325 İtibar Yönetimi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Kurumsal itibar yönetim stratejilerini ve kurumsal itibar yönetim sürecini, sosyal medyada kurumsal itibarın yönetilmesini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Deniz Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi, Hilal Özdemir Çakır İtibar Yönetimi, Salim Kadıbeşegil İtibar Yönetimi, Ed. Haluk Sümer ve Helmut Pernsteiner Dijital Halkla İlişkiler ve Online Kurumsal İtibar Yönetimi, Murat Koçyiğit

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İtibar ve itibar yönetimi kavram ve süreçlerini, medya ile sürdürülen ilişki ve iletişim stratejilerinde halkla ilişkilerin rolü, kriz dönemlerinde kurumsal itibarın korunması, sosyal medyada itibar yönetimi konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İtibar yönetimi kavramı, özellikleri
2 Kurumsal itibar ve yönetim süreci
3 Kurumsal itibar ilkeleri ve avantajları
4 Kurumsal itibar nasıl oluşur?
5 Kurum içi iletişim ve Kurumsal İtibarın Korunması
6 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi
7 Sosyal medyada kurumsal itibar yaratma
8 Sosyal medyada kurumsal itibar yönetimi süreçleri
9 Vize sınavı
10 Medya diğer paydaşlarla ilişkiler
11 Kriz dönemlerinde kurumsal itibar yönetimi
12 Örnek Uygulama Çalışmalarının İncelenmesi
13 Farklı sektörlerde itibar yönetimi
14 Etik ve Kurumsal İtibar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492656 İtibar yönetimi kavramını ve sürecini öğrenir
2 1492657 Kurumsal itibar ve kurumsal iletişim arasındaki ilişkiyi açıklar.
3 1492658 Sosyal medyada kurumsal itibar yönetim sürecini açıklar.
4 1492659 Halkla ilişkiler ve kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi bütünleştirebilir.
5 1492660 Kriz dönemlerinde kurumsal itibarı yönetmesini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek